Cloud Hosting | เราคือผู้นำด้าน Cloud Hosting ที่ใหญ่ที่สุดในไทย

Cloud Hosting | เราคือผู้นำด้าน Cloud Hosting ที่ใหญ่ที่สุดในไทย

chaiyo web hosting logo

Cloud Hosting เราคือผู้นำด้าน Cloud Hosting ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

chaiyo hosting completely on Cloud 100%

Cloud Hosting คือการใช้ Cloud Technology ในลักษณะของการนำเซิร์ฟเวอร์หลายๆ เครื่องมาเชื่อมต่อการทำงานพร้อมๆ กัน
เกิดเป็นการประมวลผลขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเมฆที่มีไอน้ำมารวมตัวกัน ดังนั้นการทำงานของ Hosting ในลักษณะนี้จึงเรียกกันว่า Cloud Hosting

เมื่อมีการประมวลผล Cloud Hosting จะช่วยกันประมวลผลตามขั้นตอนจนเสร็จ หากเกิดความผิดพลาดกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงาน เครื่องใดเครื่องหนึ่ง
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ อีกเครื่องหนึ่งก็จะทำหน้าที่ทำงานแทนจนงานนั้น ๆ เสร็จไปได้ด้วยดี ทำให้การทำงานบน Cloud Hosting นั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อผลกำไรสูงสุดของทุกองค์กร ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ เลือกใช้ Cloud Hosting ทำงาน ทำเงิน แทนคุณ

Cloud Technology แบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามการใช้งานคือ

1. Infrastructure as a Service (IaaS) คือ บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านฮาร์ดแวร์ สตอเรจ ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย ในรูปแบบเวอร์ชวลไลเซชั่น (virtualization) ซึ่งทำให้เราสามารถจัดสรรทรัพยากรได้แบบไดนามิก เช่น การเพิ่มหรือลดขนาดของซีพียู ฮาร์ดดิสก์ แรมของเครื่องเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ซึ่งทาง บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ได้มีบริการในส่วนของ (IaaS) คือ บริการ cloud server บริการให้เช่าคลาวด์เซิร์ฟเวอร์


2. Platform as a service (PaaS) คือ บริการด้านแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นการให้บริการแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานของฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล และ แอปพลิเคชั่น โดยผู้ใช้บริการสามารถปรับความต้องการตามการใช้งานและสามารถจัดการได้เอง


3. Software as a service (SaaS) คือ การให้บริการโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้ใช้งานในรูปแบบของบริการผ่านเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อซอฟต์แวร์แพคเกจและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อมาติดตั้งใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง เช่น เว็บโฮสติ้ง เว็บไซต์สำเร็จรูป ระบบอีเมลล์ (E-mail) ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นต้น

Cloud Hosting ดีอย่างไร

หากเป็น server ธรรมดาเมื่อเกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดกับเครื่อง server คุณจะต้องรอช่างมาทำการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติจึงจะเปิดให้ทำงานใหม่ได้อีกครั้ง แต่หากใช้ Cloud Hosting เมื่อเกิดการเสียหายกับเครื่อง server ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ระบบจะทำการย้ายให้ไปทำงานในเครื่องใหม่ทันที โดยไม่ต้องรอให้เครื่องซ่อมเสร็จก่อน ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลารอ เว็บไซต์ของคุณก็จะสามารถทำงานต่อไปได้ไม่สะดุด

ทำไมต้องเลือกใช้ Cloud Hosting

การทำธุรกรรม online นั้นมีความสำคัญมากขึ้น ต้องการความถูกต้องและความน่าเชื่อถือมากขึ้น หากคุณไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้ คุณก็จะไม่สามารถเติบโตบนโลก Online ได้เช่นกัน ถึงแม้คุณจะรู้ว่า Cloud Hosting นั้นมีข้อดีเพียงใด แต่หากคุณไม่สนใจ จนเมื่อถึงเหตุความขัดข้องของการใช้งาน server ปกติ ก็จะทำให้คุณพลาดโอกาสทางธุรกิจของคุณไปแล้ว
ข้อมูลทางเทคนิคของระบบ Cloud Hosting
Web Hosting ทั่วไป
Cloud Hosting
ลักษณะการทำงาน

 

การทำงานของ Web Hosting ทั่วไปจะใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เพียง 1 เครื่อง มาใช้งานซึ่งคุณสมบัติของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละเจ้า ในผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งบางราย ที่ให้บริการ Web Hosting ด้วยราคาถูกจะทำการอัดเว็บไซต์ไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวเป็นจำนวนมากเพื่อให้คุ้มกับค่าใช้จ่าย โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ลูกค้า ดังนั้น โอกาสที่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งมีปัญหา ก็จะทำให้โอกาสการเกิด Server Down มีเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน และเมื่อเกิดปัญหากับ Hardware ต่างๆ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็จะไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์ล่ม หรือไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อ Web Hosting ทั่วไป เกิดปัญหากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนกับอุปกรณ์ใหม่ ซึ่งจะใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์ใหม่แทนที่อุปกรณ์เก่า อย่างน้อย 4 ชั่วโมงซึ่งขึ้นอยู่กับสัญญาการรับประกันของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และหากอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นรุ่นเก่า จะทำให้อะไหล่ที่จะใช้ทดแทนหาได้ยาก อาจต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งอุปกรณ์หลายวัน หรือเป็นสัปดาห์ ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสในการติดต่อธุรกิจผ่านเว็บไซต์ก็เป็นได้

 

การทำงานของ Cloud Hosting จะมีการนำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานสูง โดยใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ จำนวนหลายเครื่อง ต่อกันเป็น Server Farm ซึ่งจะใช้ Storage Server ใช้ในการเก็บข้อมูล ส่วนเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่ในการประมวลผลเท่านั้น หากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดปัญหา เครื่องอื่นๆก็จะมีการทำงานแทนโดยอัตโนมัติ จึงทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ต่อไปโดยที่เว็บไซต์ไม่ล่ม หากเกิดปัญหากับอุปกรณ์ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ระบบจะไม่ล่มด้วยเทคโนโลยี High Availability (HA) เมื่อเกิด Hardware หรือ Operating System failures จะเริ่มกระบวนการ HA ทันที และระบบจะทำการ Restart Virtual Machine ให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสามารถในการทํางานแทนกันได้เมื่อระบบใดระบบหนึ่งผิดพลาด สามารถรองรับการเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา 24 x 7 มีการมอนิเตอร์ Virtual Machine และ Restart Virtual Machine ไปยังอีก Node เพื่อลด Downtime ของ Virtual Machine หรือ Application (Service) ให้น้อยที่สุด


การสำรองและกู้คืนข้อมูล

ในการสำรองข้อมูล จะทำการคัดลอกข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลของเว็บไซต์ หรือฐานข้อมูลต่างๆ ลงใน Harddisk ซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ ทั้งนี้ก็แล้วแต่บริษัทผู้ให้บริการ และหากระบบปฏิบัติการที่ใช้งานมีปัญหา ก็ต้องทำการนำเครื่องสำรองมาใช้งานทำการคัดลอกข้อมูลไปไว้บน Server ใหม่ ซึ่งวิธีนี้จะใช้เวลานานพอสมควร หากมีข้อมูลมากอาจใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานานถึง 2-3 วัน ก็เป็นได้

มีการสำรองข้อมูลโดยการจัดเก็บข้อมุลเป็นแบบ Snapshot ไปไว้ที่ Backup Server โดยทำการเก็บสำรองข้อมูลทุกวัน และหากระบบปฏิบัติการที่ใช้งานเกิดปัญหา จะสามารถกู้คืนข้อมูลไปทับข้อมูลเก่าได้ทันที เมื่อ Boot เครื่อง ก็จะคล้ายกับการย้อนเวลาไปยังช่วงเวลาที่ Backup ได้ทันที ซึ่งจะเก็บได้ย้อนหลัง 3 สัปดาห์ อีกทั้งยังสามารถเลือกกู้คืนข้อมูลเฉพาะบางไฟล์ได้อีกด้วย

บริการ Cloud Hosting
Cloud Hosting Windows
"เสถียรสูงสุด ใช้งานง่าย ไม่มีล่ม"
หมดห่วงทุกปัญหาเรื่อง Server และ Web Hosting ด้วย ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 ที่รันบน Cloud Server เทคโนโลยีอันทันสมัยของ CITRIX สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกภาษาเช่น HTML, ASP, ASP.NET, Perl, PHP, C#, VB.NET, WML และ XML และรอง รับฐานข้อมูล MS Access, MSSQL, MySQL สามารถจัดการผ่าน Plesk Control Panel ได้เป็นอย่างง่ายดาย

ดูรายละเอียดเพิมเติม

Cloud Linux Hosting
"ประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด"
การผสมผสานระหว่าง Cloud Server เทคโนโลยีอันทันสมัยของ CITRIX บวกกับระบบปฎิบัติการ Cloud Linux ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันไม่ให้ปัญหาจากเว็บใดเว็บหนึ่งส่งผลกระทบต่อเว็บอื่นๆ ใน Server เดียวกัน จึงทำให้ Server มีความเสถียรสูงขึ้นกว่า OS Linux ทั่วๆ ไป รองรับการทำงาน Ajax, CGI, Java Script, Flash, Mod_ReWrite, HTML, PHP, Perl, WAP(.WML) และ XML รวมถึงรองรับการใช้งาน Open Source ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ดูรายละเอียดเพิมเติม

Cloud Tomcat Hosting
“เพื่อนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นตัวจริง”
Cloud Tomcat Hosting รันบน Cloud Server เทคโนโลยีอันทันสมัยของ CITRIX จุดเด่นที่ สำคัญของ JSP Web Hosting คือสามารถทำงานบนภาษา เช่น JSP, Java Servlet ได้อย่าง เต็มรูปแบบดังนั้นหากเว็บไซต์ของคุณใช้ภาษา JSP หรือ Java ในการพัฒนาแนะนำให้เลือก ใช้งาน Cloud Tomcat Hosting ของเรา

ดูรายละเอียดเพิมเติม

Cloud Ruby on Rails Hosting
“เสถียร เร็ว แรง รองรับทุกการใช้งานด้วยฟังก์ชั่นที่ครบครัน”
RoR Hosting ที่รันบน Cloud Server เทคโนโลยีอันทันสมัยของ CITRIX เหมาะสำหรับนักพัฒนาและนักออกแบบแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ต้องการความรวดเร็ว และไม่ซับซ้อนในการใช้งาน ออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย และอิสระ มากยิ่งขึ้น ด้วยประสิทธิภาพของเครื่อง Server ที่มีคุณภาพสูง พร้อมสนับสนุนการทำงานด้วยภาษา Ruby ได้อย่างเต็มรูปแบบ มั่นใจมากขึ้นพร้อมด้วยระบบ Backup ข้อมูลอย่าง ครบครัน

ดูรายละเอียดเพิมเติม

Cloud MSSQL 2012 Hosting
"โซลูชั่น เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหนือชั้น"
Cloud MSSQL 2012 Hosting ที่รันบน Cloud Server เทคโนโลยีอันทันสมัยของ CITRIX ช่วยให้คุณบริหารจัดการและเข้าถึงข้อมูลอย่างเหนือชั้น ฉับไวและสมบูรณ์ ช่วยให้องค์กร เกิด การสร้างและขยายโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ที่ขยายขนาดใหญ่ได้ รวมถึงการ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างทรงพลัง

ดูรายละเอียดเพิมเติม

Cloud MySQL Hosting
“ระบบฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง รองรับ Open Source”
Cloud MySQL Hosting ที่รันบน Cloud Server เทคโนโลยีอันทันสมัยของ CITRIX ถูกออก แบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการ ปรับปรุงด้านความ ต่อเนื่องสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ดูรายละเอียดเพิมเติม

Cloud MongoDB Hosting
“MongoDB เป็นฐานข้อมูล แบบ NoSQL”
Cloud MongoDB Hosting มีโครงสร้างต่างจากฐานข้อมูลโดยปกติทั่วไป จุดเด่นของ MongoDB คือ จะมีความสามารถในการ write ข้อมูลได้เร็วกว่าฐานข้อมูลโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก มีการจัดเก็บข้อมูลคล้ายกับ JSON โดยจุดเด่นอย่างหนึ่งของ MongoDB ก็คือ Row แต่ละ Row นั้นไม่จำเป็น ต้องมีโครงสร้างของข้อมูลเหมือนกัน ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้หลายอย่างโดยไม่ต้องเปลี่ยน Schema

ดูรายละเอียดเพิมเติม

Cloud E-Mail Hosting
“ไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสาร ทั้งเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจสำคัญ”
Cloud E-Mail Hosting บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูงบนคลาวด์ หมดปัญหาเรื่องการส่งอีเมล์อีกต่อไป ช่วยให้เข้าถึงเมล์ได้จากทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีการต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะส่งเมล์ระหว่างองค์กร ทั้งในหรือต่างประเทศ วางใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบป้องกัน Spam Mail และ Virus 99.99% รองรับการใช้งานมือถือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น iPhone, BB, Android, Windows Phone ฯลฯ

ดูรายละเอียดเพิมเติม