Domain Name Registration จดโดเมนฟรี ชื่อโดเมนเนมเป็นของคุณ 100% ด่วนก่อนโดนแย่งชื่อไป

chaiyo web hosting logo

Domain Name Registration จดโดเมนฟรี ชื่อโดเมนเนมเป็นของคุณ 100% จดโดเมนเนมด่วนก่อนโดนแย่งชื่อไป

ความเป็นมาของชื่อโดเมน หรือ โดเมนเนม (Domain Name)

โดเมน หรือ โดเมนเนม (Domain Name) นั้น เกิดขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้ที่ใช้งานสามารถเข้าถึง หรือ เรียกไปยัง Host ที่ต้องการได้ง่าย โดยใช้ชื่อที่สามารถจำได้ง่าย แทนที่จะจำตัวเลข IP Address จำนวน 16 หลัก ซึ่งยากแก่การจดจำ

โดเมนเนม : Domain Name หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปค้นหาในระบบโดเมนเนม เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ โดย Domain Name เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนเว็บไซต์ระบุให้กับผู้ใช้งาน เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ หรือ บางครั้งอาจจะใช้ "ที่อยู่เว็บไซต์" (IP Address) แทนก็ได้ โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจาก IP Address นั้นยากต่อการจดจำและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องรับรู้ หรือ จดจำไอพีแอดเดรสใหม่ แต่ยังคงใช้ชื่อโดเมนเนมเดิมได้ต่อไป ชื่อโดเมนเนม เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นและถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้คิดชื่อนั้น โดยแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน เช่น ประเทศไทย ผู้รับผิดชอบ คือ "ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย หรือ Thailand Network Information Center ( THNIC) นั่นเอง"

 

Domain Name (โดเมนเนม) หรือ ชื่อเว็บไซต์

Domain Name คือชื่อของเว็บไซต์เช่น www.yourwebsite.com หากคุณต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ก่อนอื่นคุณต้องทำการจดโดเมนเนมก่อน (Domain Name Register) พร้อมทั้งเช่าโฮสติ้งในคราวเดียวกัน ซึ่งคุณต้องทำการเช็คชื่อโดเมนเนมก่อน ว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่า เพราะถ้าสถานะโดเมนเนมนั้นไม่ว่าง หรือ มีคนอื่นใช้ชื่อโดเมนเนมนั้นไปแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ชื่อโดเมนเนมที่คุณชอบหรืออยากใช้ ดังนั้นคุณต้องเลือกใช้ชื่อโดเมนเนมใหม่ที่สถานะยังว่างอยู่เท่านั้น บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เราพร้อมให้บริการ จดโดเมนเนมแทนคุณ เพื่อให้คุณได้ใช้ โดเมนเนม ที่คุณต้องการ เพื่อความเหมาะสมและเพื่อการสร้างโอกาสที่ดีของธุรกิจคุณ

 

การจดทะเบียนโดเมน นามสกุลที่ได้รับความนิยมสูงสุด

.com (Commercial) ใช้ทำเว็บไซต์ทั่วไป เว็บของบริษัท ห้างร้านทั่วไป รวมถึงเว็บไซต์ส่วนตัวและมีบางครั้งนำไปใช้ทำเว็บไซต์ประเภทอื่นๆ ด้วย
.net (Network) ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค ของคอมพิวเตอร์ หรือ เว็บไซต์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต แต่บางครั้งก็นำไปใช้ในด้านอื่นด้วย
.org (Organization) ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ หรือเว็บที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันมีการจดทะเบียนเพื่อใช้กับเว็บไซต์ประเภทอื่นด้วย
.info (Information) ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับทางด้านข้อมูลต่างๆ แต่ก็สามารถนำไปใช้ทำเว็บไซต์ประเภทอื่นๆ ได้ด้วย
.biz (Bussiness) ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับธุรกิจโดยทั่วไป แต่บางครั้งก็นำไปใช้ทำเว็บลักษณะอื่นด้วย

หลักในการตั้งชื่อโดเมน

 • ความยาวของชื่อ Domain Name ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
 • ชื่อโดเมนเนม สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
 • ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้
 • ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อ domain
 • ห้ามเว้นวรรคในชื่อโดเมน

ทำไมคุณต้อง จดโดเมนเนม Domain Name กับเรา

 • บริษัทฯ เป็นสมาชิกผู้ให้บริการ Domain Name ของ TUCOWS, DirectI และ Onlinnic ด้วยระบบการทำงานตาม มาตรฐานสากล คุณจึงมั่นใจได้ว่า ชื่อโดเมนเนม จะเป็นของคุณอย่างแท้จริง 100%
 • คุณสามารถแก้ไขโดเมนเนมได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบการจัดการบนเว็บไซต์ของ ไชโย โฮสติ้ง ที่ใช้สามารถเข้าใจ และใช้งานได้ง่าย
 • บริษัทฯ เราไม่มีการล็อกโดเมนเนม โดยท่านสามารถจะย้าย โดเมนเนม ไปอยู่กับผู้รับจดรายอื่นได้ตามต้องการ เพราะคุณเป็นเจ้าของ Domain Name 100%
 • ให้บริการรวดเร็ว ท่านสามารถใช้งาน โดเมนเนมที่จดได้ทันที หลังจากบริษัทได้รับหลักฐาน การชำระเงินแล้ว
 • จดโดเมนเนมกับเรา โดเมนเนมเป็นของคุณ 100% ได้ Domain name คุณภาพ มีระบบจัดการ Domain และโทร.มาได้ 24 ชม. จดโดเมนเนม ด่วนก่อนโดนแย่งชื่อไป

เอกสารที่ใช้ในการ จดโดเมนเนม Domain Name .th

 • จดโดเมนเนม .co.th ผู้ที่จะจดโดเมนเนม .co.th จะต้องเป็นบริษัท และชื่อโดเมนเนมต้อง สอดคล้องกับชื่อบริษัท โดเมนเนม .co.th ต้องใช้ใบรับรอง, ใบทะเบียนบริษัท หรือใบ ภพ. 20 อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
 • จดโดเมนเนม .ac.th ผู้ที่จะจดโดเมนเนม .ac.th จะต้องเป็นสถาบันการศึกษา โดเมนเนม .ac.th ต้องใช้เอกสาร จัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองสถานศึกษา ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 • จดโดเมนเนม .in.th ผู้ที่จะจดโดเมนเนม .in.th สามารถใช้ได้กับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป โดเมนเนม .in.th สำหรับองค์กร ใช้เอกสารการจัดตั้งองค์กร ที่ออกโดยทางราชการ สำหรับบุคคลทั่วไป ใช้บัตร ประชาชนแล้วเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • จดโดเมนเนม .or.th ผู้ที่จะจดโดเมนเนม .or.th จะต้องใช้หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ

ส่วนประกอบของโดเมนเนม

โดเมนเนมนั้น มีส่วนประกอบสำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ
ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร หรือ ชื่ออื่น ๆ ที่ต้องการสื่อให้เป็นตัวแทนของเว็บไซต์ นั้นๆ
ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะ ประเภทของเว็บไซต์ นั้นๆ โดยนามสกุลของโดเมนเนมนั้น ถูกแยกความดูแลให้แต่ละประเทศ และแบ่งตามประเภทธุรกิจขององค์กรนั้นๆอีก

 

ประเภทของ Domain Name

 • โดเมน 2 ระดับ ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน โดยโดเมนประเภทนี้จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน เช่น www.chaiyohosting.com
 • โดเมน 3 ระดับ ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ โดยโดเมนประเภทนี้จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ เช่น www.ccd.ac.th

สิ่งควรรู้ สำหรับการใช้งานโดเมนเนม

การจดทะเบียน Domain Name

 • ควรเลือกชื่อโดเมนและทำหารตรวจสอบชื่อโดเมนเนมที่ต้องการก่อนว่าสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่
 • ควรเลือกตรวจสอบการสะกดชื่อโดเมนให้ถูกต้อง หากจดไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องทำการจดใหม่อย่างเดียวเท่านั้น
 • ควรเลือกผู้ให้บริการจดโดเมนที่น่าเชื่อถือและเชื่อถือได้ เพราะผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลโดเมนให้คุณและเป็นผู้ต่ออายุโดเมนให้เมื่อโดเมนใกล้หมดอายุ
 • เมื่อจดทะเบียนโดเมนแล้ว ชื่อต้องเป็นของคุณ 100% ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถจัดการโดเมนของคุณเองได้ ซึ่งอาจเกิดปัญหา เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมนของคุณเป็นเจ้าอื่น
 • ในการจดโดเมน ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของโดเมนคือ ชื่อ นามสกุล, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ ควรกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

การตรวจสอบโดเมนเนม

โปรดตรวจสอบชื่อโดเมนเนม (Domain Name Registration, Please check Domain name status) คุณสามารถที่จะตรวจสอบโดเมนเนมว่างได้ที่นี่ << ตรวจสอบโดเมนเนม >>

 

การต่ออายุโดเมน (Renew Domain Name)

เมื่อโเมนเนมใกล้หมดอายุ จะมีอีเมลแจ้งทางเจ้าของ Domain Name ก่อนที่จะหมดอายุประมาณ 45 วัน ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของโดเมน ควรตรวจสอบอีเมลอยู่เสมอ หรือ การเลือกใช้อีเมล์สำหรับจดทะเบียนโดเมนควรเป็นอีเมลที่ใช้อยู่ประจำ เพื่อจะได้ไม่พลาดการต่ออายุโดเมน
 • การต่ออายุโดเมน ควรแจ้งไปยังผู้ให้บริการที่ดูแลให้ต่ออายุโดเมนให้
 • หากต่ออายุโดเมนไม่ทัน คุณสามารถต่ออายุได้ภายใน 45 วันหลังจากวันหมดอายุ หากเกินกว่านั้นบางโดเมนอาจถูกลบไปแล้ว ทำให้ต้องทำการจดทะเบียนโดเมนใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผู้อื่นมาซื้อ หรือ มาจดต่อไปก็ได้ ถ้าต้องการซื้อคืน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าปกติ จึงแนะนำว่า อย่าปล่อยให้โดเมนหมดอายุจะดีที่สุด

 

การย้ายโดเมน (Domain Name Transfer)

สำหรับผู้ที่ต้องการย้ายโดเมนเนม หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการดูแลสามารถทำได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
1. เจ้าของ Domain ควรตรวจสอบก่อนว่า โดเมนเนมที่ต้องการย้าย ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้งานได้ ซึ่งควรทำการย้ายโดเมนเนมก่อนถึงวันหมดอายุ โดยไม่น้อยกว่า 30 วัน และชื่อโดเมนนั้นคุณเป็นเจ้าของ 100%
2. ขอ Transfer Code หรือ Auth Code จากผู้ให้บริการดูแลโเมนเนมคนเดิม หรือ เจ้าของโดเมนเนมอาจเข้าระบบการจัดการเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดจองโดเมนเนมเองก็ได้
3. แจ้งชื่อโดเมนเนมที่ต้องการย้าย และ Transfer Code ไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ เพื่อทำการย้ายข้อมูล
4. หลังจากผู้ให้บริการรายใหม่ดำเนินการย้ายข้อมูลโดเมนให้แล้ว ทางเจ้าของโดเมนจะได้รับอีเมล์แจ้ง จากนั้นให้คลิก Approve คำขอย้ายโดเมน
5. ในการดำเนินการย้ายโดเมนจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน ซึ่งการย้ายโดเมนจะทำการต่ออายุโดเมนเพิ่มอีก 1 ปี โดยอัติโนมัติ

 

จัดการโดเมนเนมที่จดแล้ว

เมื่อจดทะเบียนโดเมนเนมเรียบร้อย คุณจะได้ Username และ Password สำหรับเข้าระบบจัดการโดเมนเนม ซึ่งโดเมนเนมจะเป็นของคุณ 100% คุณสามารถที่จะเข้าไปจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบการจัดการของเรา คุณสามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้ที่นี่ เพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลโดเมนเนมของตนเอง

ราคา จดโดเมนเนม (Domain Name Pricing)

โดเมนเนม/ระยะเวลา
บาท/ 1 ปี
บาท/ 2 ปี
บาท/ 3 ปี
บาท/ 4 ปี
บาท/ 5 ปี
บาท/ 6 ปี
บาท/ 7 ปี
บาท/ 8 ปี
บาท/ 9 ปี
บาท/ 10 ปี
.com
450.00
900.00
1,350.00
1,800.00
2,250.00
2,700.00
3,150.00
3,600.00
4,050.00
4,050.00
.net
450.00
900.00
1,350.00
1,800.00
2,250.00
2,700.00
3,150.00
3,600.00
4,050.00
4,050.00
.org
450.00
900.00
1,350.00
1,800.00
2,250.00
2,700.00
3,150.00
3,600.00
4,050.00
4,050.00
.name
450.00
900.00
1,350.00
1,800.00
2,250.00
2,700.00
3,150.00
3,600.00
4,050.00
4,050.00
.info
450.00
900.00
1,350.00
1,800.00
2,250.00
2,700.00
3,150.00
3,600.00
4,050.00
4,050.00
.biz
450.00
900.00
1,350.00
1,800.00
2,250.00
2,700.00
3,150.00
3,600.00
4,050.00
4,050.00
.co.th
800.00
1,500.00
2,250.00
3,000.00
3,750.00
4,321.00
5,040.00
5,761.00
6,480.00
7,200.00
.ac.th
800.00
1,500.00
2,250.00
3,000.00
3,750.00
4,321.00
5,040.00
5,761.00
6,480.00
7,200.00
.or.th
800.00
1,500.00
2,250.00
3,000.00
3,750.00
4,321.00
5,040.00
5,761.00
6,480.00
7,200.00
.go.th
800.00
1,500.00
2,250.00
3,000.00
3,750.00
4,321.00
5,040.00
5,761.00
6,480.00
7,200.00
.in.th
400.00
800.00
1,200.00
1,600.00
2,000.00
2,400.00
2,800.00
3,200.00
3,600.00
4,000.00
.eu
950.00
1,900.00
2,850.00
3,800.00
4,750.00
5,700.00
6,650.00
7,600.00
4,050.00
4,050.00
.us
950.00
1,900.00
2,850.00
3,800.00
4,750.00
5,700.00
6,650.00
7,600.00
4,050.00
4,050.00
.cn
1,950.00
3,900.00
5,850.00
7,800.00
9,750.00
11,700.00
13,650.00
15,600.00
17,550.00
19,500.00
.tv
1,950.00
3,900.00
5,850.00
7,800.00
9,750.00
11,700.00
13,650.00
15,600.00
17,550.00
19,500.00
.cc
1,950.00
3,900.00
5,850.00
7,800.00
9,750.00
11,700.00
13,650.00
15,600.00
17,550.00
19,500.00
.asia
950.00
1,900.00
2,850.00
3,800.00
4,750.00
5,700.00
6,650.00
7,600.00
4,050.00
4,050.00
.tw
1,800.00
3,600.00
5,450.00
7,200.00
9,000.00
10,800.00
12,600.00
14,400.00
16,200.00
18,000.00
คำถามโดเมนเนมที่พบบ่อย (Domain Name Questions)
 • สามารถที่จะสั่งซื้อโดเมนเนมพร้อมกับเว็บโฮสติ้งได้พร้อมกันหรือเปล่า
 • ถ้ามีโดเมนเนมเป็นของตัวเองแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง
 • จะต้องใช้เวลานานเท่าไรโดเมนเนมถึงจะใช้ได้
 • อะไรคือ domain propagation
 • ไชโย โฮสติ้ง ให้ใช้ subdomains (yourname.yourdomain.com) หรือเปล่า
 • ไชโย โฮสติ้ง คิดค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนเนมอย่างไร
 • ทำไมถึงไม่ควรใช้บริการเว็บโฮสติ้งกับบริษัทอื่นที่ให้ฟรีโดเมนเนม
 • สามารถที่จะยกเลิกโดเมนเนมที่เพิ่งจดไปได้หรือไม่
 • ถ้าต้องการอยากรู้ว่าโดเมนเนมที่ต้องการยังว่างอยู่หรือเปล่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง
 • สามารถจดโดเมนเนมได้หรือเปล่าถ้ายังไม่พร้อมที่จะมีเว็บไซต์
 • จำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องจดโดเมนเนมหลายตัว
 • สามารถใช้ตัวอักษรใดได้บ้างในการจดโดเมนเนม
 • ชื่อของ Name Server ของไชโย โฮสติ้ง ชื่ออะไร
 • อะไรคือ Subdomain Account
 • ไชโย โฮสติ้ง เป็นผู้ให้การจดทะเบียนโดเมนเนมโดยตรงหรือเปล่า
 • ถ้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลของโดเมนเนมจะต้องทำอย่างไร
Q & A Domain Name ทุกคำถามเรามีคำตอบ
 • สามารถที่จะสั่งซื้อ Domain Name พร้อมกับเว็บโฮสติ้งได้พร้อมกันหรือเปล่า

 • คุณสามารถสั่งซื้อพร้อมกันได้ทันที่โดยทำการสั่งซื้อผ่านระบบ Shopping Cart ของเราที่มีเตรียมไว้อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันโดเมนเนมของคุณจะต้องใช้เวลา 24-48 ชั่วโมง ในการ 'propagate' ในระบบ Internet จนกว่าจะสามารถใช้งานได้
 • Back tp top
 •  
 • ถ้ามี Domain Name เป็นของตัวเองแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง

 • เมื่อคุณมีชื่อโดเมนเนมเป็นของตัวเองแล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องทำคือ การหาโฮสติ้งที่มีประสิทธิภาพเพื่อไว้เก็บเว็บไซต์ของคุณ โดยคุณสามารถเลือกโฮสติ้งแพลนของ ไชโย โฮสติ้ง ที่มีอยู่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณได้้
 • Back tp top
 •  
 • จะต้องใช้เวลานานเท่าไร Domain Name ถึงจะใช้ได้

 • โดยปรกติแล้วเมื่อมีการจดโดเมนเนมหรือย้ายที่ อยู่ของโดเมนเนม จะต้องรอประมาณ 24-48 ชั่วโมง เพื่อให้โดเมนเนม ทำการ propagate ในระบบ Internet จึงจะสามารใช้งานได้
 • Back tp top
 •  
 • อะไรคือ domain propagation

 • domain propagation คือการที่เราเปลี่ยนให้โดเมนเนมของเราชี้ไปที่ยัง physical location หรือ ที่เรา เรียกว่า IP Address ของโดเมนเนมของบน Internet ดังนั้นเมื่อเราทำการ เปลี่ยน IP Address ของ โดเมนเนม หรือ จดโดเมนเนมใหม่ เราจึงต้องรอประมาณ 24-48 ชั่วโมง เพื่อให้โดเมนเนม ทำการ propagate ในขณะที่ท่านกำลังเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ของโดเมนเนม Name Server บางเครื่องอาจจะชี้ที่อยู่ของเว็บไซต์ของคุณไปยัง ที่อยู่เก่าและ Name Server บางเครื่องอาจจะที่ไปยังที่อยู่ใหม่ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิด ปัญหากับผู้เข้าชมเว็บไซต์ ของท่าน เราจึงขอแนะนำให้กระบวนการทั้งหมดได้ทำการปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง) จากนั้นจึงค่อยทำการยกเลิกการทำงานของโฮสติ้งเก่า
 • Back tp top
 •  
 • ไชโย โฮสติ้ง ให้ใช้ subdomains (yourname.yourdomain.com) หรือเปล่า

 • สามารถใช้ได้โดยคุณสามารถตั้ง Sub Domain ได้ด้วยตัวคุณเองผ่านทาง โปรแกรม Control Panel ของเรา
 • Back tp top
 •  
 • ไชโย โฮสติ้ง คิดค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนเนมอย่างไร

 • เราคิดค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนเนมต่างๆ ในราคาปีละ 450 บาท ยกเว้นชื่อที่มี .th ต่อท้ายซึ่งจะใช้ค่าจดโดเมนเนม ในราคา 800 บาทต่อปี
 • Back tp top
 •  
 • ทำไมถึงไม่ควรใช้บริการเว็บโฮสติ้งกับบริษัทอื่นที่ให้ ฟรี โดเมนเนม

 • เพราะชื่อโดเมนเนมที่คุณใช้นั้น ทางเจ้าของ บริษัทโฮสติ้งที่เป็นคนจดนั้น จะเป็นเจ้าของชื่อโดเมนเนมที่คุณใช้ ซึ่งคุณจะไม่สามารถที่จะทำการย้ายโดเมนเนมเพื่อไปใช้กับบริษัทโฮสติ้งที่อื่นได้เลย บริษัท ไชโย โฮสติ้ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญข้อนี้ ซึ่งเรายินดีที่จะให้ท่านสามารถย้ายโดเมนเนมของท่านไปไว้ที่อื่นได้ทันที หากท่านต้องการ
 • Back tp top
 •  
 • สามารถที่จะยกเลิก Domain Name ที่เพิ่งจดไปได้หรือไม่

 • ไม่สามารถทำได้เนื่องจากคุณได้ทำการจดโดเมนเนม ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าคุณ ต้องการใช้ชื่อโดเมนเนมอื่น คุณจะต้องทำการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมอื่นอีกครั้งเพื่อใช้งาน แล้วชื่อโดเมนเนมเก่าก็จะยังคงอยู่ต่อไปจน หมดสัญญาการใช้งาน
 • Back tp top
 •  
 • ถ้าต้องการอยากรู้ว่าโดเมนเนมที่ต้องการยังว่างอยู่หรือเปล่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

 • สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆโดยเลือกที่เมนู Domain Names แล้วใส่ชื่อ โดเมนที่ต้องการตรวจสอบ
 • Back tp top
 •  
 • สามารถจดโดเมนเนมได้หรือเปล่าถ้ายังไม่พร้อมที่จะมีเว็บไซต์

 • คุณสามารถจดชื่อโดเมนเนมได้ทันที โดยไม่ต้องรอ
 • Back tp top
 •  
 • จำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องจดโดเมนเนมหลายตัว

 • ขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งานของคุณเองว่าต้องการใช้ชื่อโดเมนอะไรบ้าง
 • Back tp top
 •  
 • สามารถใช้ตัวอักษรใดได้บ้างในการจดโดเมนเนม

 • คุณสามารถใช้ได้ ทั้งตัวเลข (0-9) และตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว (a-z) และเครื่องหมาย '-'
 • Back tp top
 •  
 • ชื่อของ Name Server ของไชโย โฮสติ้ง ชื่ออะไร

 • - Primary Server: dns1.chaiyohosting.com
  - Secondary Server: dns2.chaiyohosting.com
 • Back tp top
 •  
 • อะไรคือ Subdomain Account

 • Sub Domain Account คือ account ที่ถูกเซ็ทให้ทำการ re-direct ไปยัง ซับไดเร็คทอรี่ของ account หลัก
 • Back tp top
 •  
 • ไชโย โฮสติ้ง เป็นผู้ให้การจดทะเบียน Domain Name โดยตรงหรือเปล่า

 • เราคือผู้ได้รับอนุญาตให้เห็นผู้ให้บริการจดโดเมนเนมได้โดยทาง Tucow Inc.เป็นผู้ให้อนุญาต
 • Back tp top
 •  
 • ถ้าต้องการเปลี่ยนข้อมูลของ Domain Name จะต้องทำอย่างไร

 • สามารถทำได้โดยการ เลือกเมนู Manage Domains แล้วทำการใส่ชื่อโดเมน ของท่านพร้อมทั้ง username และ password
 • Back tp top