How to Pay วิธีการชำระเงิน วิธีการโอนเงิน ให้กับ บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

How to Pay วิธีการชำระเงิน วิธีการโอนเงิน ให้กับ บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

chaiyo web hosting logo

วิธีการชำระเงิน

1. ทางธนาคารหรือ ATM ชื่อบัญชี บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด
 
  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 101 021-7-01298-8
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยลาดพร้าว 101 233-2-00004-5
 
*** บริษัทฯ ไม่รับการโอนเงินเข้าชื่อบัญชีอื่น นอกเหนือจากชื่อบัญชีที่กล่าวข้างต้น ***
ยืนยันการชำระเงินโดยการ แฟกซ์เอกสารการชำระเงินมาที่เบอร์ 02-187-0188
2. ชำระด้วยเงินสดหรือ สั่งจ่ายด้วยเช็คขีดคร่อม
 
บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด
3312/33-34 ชั้น 2-3 โซนเอ ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547109737