Management Team ทีมงาน บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

Management Team ทีมงาน บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

chaiyo web hosting logo
Management
 • อนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร

  Managing Director, Executive Manager

  ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง มีดีกรีจบปริญญาโทจากอเมริกา สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ด้วยประสบการณ์การทำงานในด้าน IT กว่า 10 ปี จึงมีความชำนาญและรอบรู้อย่างกว้างขวางในสายงานที่ทำ อีกทั้งยังเป็นนักบริหารหนุ่มที่คิดการณ์ไกล เน้นความสำเร็จของงานเป็นส่วนใหญ่ ด้วยคติที่ว่า "อยากให้ลูกค้าทุกคนได้ใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุด"

  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ททท ในการเป็นผู้บรรยายหัวข้อ การทำการตลาดออนไลน์ด้วย E-Mail Marketing ในงาน "E-Marketing Day for Tourism SMEs" และปัจจุบันยังดูแลโครงการต่างๆให้กับ บริษัทเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจมากมาย ทำให้ได้รับความไว้วางใจ จากทุกหน่วยงาน ทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในด้าน Web Hosting, E-Business, E-Commerce, E-Marketing, Travel Web Technology และ System Customization and Integration Service.


 • อภิญญา แก้ววงษ์นุกูล

  General Manager

  เจ้าหน้าที่ผู้รอบรู้ในทีมเทคนิค คอยให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลระบบ Server ต่างๆ และระบบ Network ให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในงานที่ทำเป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังผ่านการฝึกอบรมทางด้าน Linux และ MSSQL 2008 โดยเฉพาะอีกด้วย

  Supervisor
 • ณรงค์เดช จงจิตต์

  System Analyst

   

  ฐิติพงศ์ จงขจรวงศ์

  Graphic Design Supervisor

  นักออกแบบทีม Graphic Design ของบริษัท ChaiyoHosting จำกัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ChaiyoReadyweb, ChaiyoReadyMarket, Instant-template และงานด้าน Computer Graphic ต่างๆ ของบริษัท มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว Adobe Photoshop , Illustrator , Dreamweaver , Flash , Firework , Action Script , HTML , CSS Style Sheet , PHP และ JavaScript

  หนึ่งฤทัย มาติดต่อ

  Online Marketing Supervisor

  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโปรโมทเว็บไซต์ให้กับลูกค้า มีความสามารถในด้านดันอันดับเว็บไซต์ให้ติดในอันดับต้นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง เขียน content ปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ให้กับลูกค้า ซึ่งช่วยทำให้เว็บไซต์ของลูกค้ามีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้น สามารถขายสินค้าและบริการได้มากขึ้นด้วย

  นันท์นภัส ทรัพย์ทองสกุล

  HR Supervisor

   

  IT Support
 • วงศกร ไหมทอง

  Senior IT Support

  เจ้าหน้าที่ผู้รอบรู้อีกคนของ ทีมเทคนิค ที่สั่งสมประสบการณ์ ทางด้าน IT มานานหลายปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ทางด้าน การใช้งาน ติดตั้งและ อัพเกรดเวอร์ชั่นต่างๆ ของ opensource รวมถึงการปรับแต่ง component, plug in และ network สามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและจัดการการทำงานให้ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ตามความเหมาะสม ยังเคยผ่านการอบรมทางด้าน Linux มีความเชี่ยวชาญในด้าน code และ email system เกี่ยวกับ antivirus ในส่วนของ antispam และ mail spam โดยเฉพาะ

  พจนีย์ เจียรผัน

  Senior IT Support

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคผู้มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี ในด้านระบบจัดการทั่วไป เช่น Hosting, Domain Name และ Ready Web โดยเฉพาะในด้าน Code ASP และ PHP, Plesk และ Chaiyo Panel เนื่องจากมีประสบการณ์การทำงานทางด้าน programmer และ design มา ทำให้สามารถแนะนำการใช้งานติดตั้ง opensource และ upgrade ได้อย่างดีเยี่ยม ยังทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน อบรมลูกค้าที่ใช้งาน ร้านค้าออนไลน์และเว็บสำเร็จรูป

  ดนัย พิสุทธิ์สิน

  IT Support

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคผู้ให้ความดูแลลูกค้าที่ใช้บริการ Web Hosting, E-Mail Hosting คอยให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ Domain Name, Hosting และ E-Mail สามารถตั้งค่า Google Apps และ Record ต่างๆตามความต้องการของลูกค้าได้

  ธิดาวัลย์ ใจวงศ์ษา

  IT Support

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคผู้ให้ความดูแลลูกค้าที่ใช้บริการ Web Hosting, E-Mail Hosting คอยให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ Domain Name, Hosting และ E-Mail สามารถตั้งค่า Google Apps และ Record ต่างๆตามความต้องการของลูกค้าได้

 • จุฑาทิพย์ คงปั้น

  IT Support

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคผู้ให้ความดูแลลูกค้าที่ใช้บริการ Web Hosting, E-Mail Hosting คอยให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ Domain Name, Hosting และ E-Mail สามารถตั้งค่า Google Apps และ Record ต่างๆตามความต้องการของลูกค้าได้

  Research and Development
 • ตนุพล ธรรมปฏิสนธิ์

  Programmer

  นักพัฒนาระบบที่มีความสามารถในการทำงานในด้านการออกแบบ พัฒนาและแก้ไขเว็บแอพพลิเคชันต่างๆ ให้ทันสมัยตามทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว โดยมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์ม .NET Framework (C#,ASP.NET)

  ณปภัส เตชะอิงนันท์

  Programmer

  นักพัฒนาระบบต่างๆ ที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งระบบ Online Booking, Shopping Cart รวมถึงการพัฒนาเว็บแอบพลิเคชั่นต่างๆ ให้สามารถใช้งานง่าย

  ณัจมี หวันสบูดิน

  Programmer

   

  ธเนศวร ธรรมลงกรต

  Mobile Application Developer

  นักพัฒนาระบบและออกแบบระบบงานต่างๆ โดยมีความเชี่ยวชาญในด้าน Mobile aplications และ Interactive apps รวมถึงการพัฒนาเว็บแอบพลิเคชั่นต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานง่าย

 • เชาวลิต กองคำ

  Programmer

  นักพัฒนาระบบที่มีความสามารถในการทำงานด้านการออกแบบ พัฒนา และแก้ไขเว็บแอพพลิเคชันต่างๆ ให้ทันสมัยตามทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว โดยมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ด้วยภาษา PHP โปรเจคที่รับผิดชอบ คือ ระบบ b2cbooking ซึ่งเป็นระบบการจองห้องพักออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกสบายในการจองห้องพักกับทางโรงแรมต่างๆ

  วรวัฒน์ สอนจันทร์

  Andriod Application Developer

  นักพัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถทำงานในด้านการออกแบบ พัฒนาและแก้ไขเว็บแอพพลิเคชันต่างๆ ให้ทันสมัยตามทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว โดยมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์ม java xml

  Graphic Design
 • งามตา วุฒิโอภาส

  Graphic Designer

  มุ่งมั่นในการออกแบบหน้าเว็บเท็มเพล็ต รวมถึงออกแบบหน้าเว็บไซต์ตามความต้องการให้กับลูกค้า ให้มีความแปลกใหม่ สวยงาม สร้างสรรค์ ทันสมัย และเป็นสากล โดยใช้ความรู้ด้านโปรแกรม Photoshop , Illustrator , Flash , Dreamweaver รวมถึงความรู้ด้าน HTML , CSS เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ

  อภิสิทธิ์ จวนปลอด

  Graphic Designer

  เจ้าหน้าที่ Graphic Designer ที่ใส่ใจในการทำงานสร้างสรรค์ ด้วยมุมมองและกรอบความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อตอบสนองทุก ๆ ความต้องการของลูกค้า โดยการผสมผสานศิลปะและการตลาด ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการดีไซน์เทมเพลต,การออกแบบเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม หรือการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ด้วยความสามารถและความชำนาญในการใช้โปรแกรมกราฟฟิกต่าง ๆ เช่น Photoshop, Illustrator, Dreamweaver และ Flash เป็นอย่างดี

  สุวิมล เขียวสอาด

  Graphic Animation Designer

  ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานที่มีการผสมผสานกันระหว่างการดีไซน์กับการเคลื่อนไหว เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้รับรู้ เข้าใจง่ายและเพิ่มเสน่ห์ความน่าสนใจ โดยสื่อสารความคิดผ่านการใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator , After Effects , Premiere , Audition เพื่อถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการ

  Sales Executive
 • ฐิตาภัสร์ เอื้อวงศ์กุล

  Senior Sales Executive

  เจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือลูกค้า ในการเลือกใช้บริการต่างๆ ของบริษัทไชโย โฮสติ้ง มีความรู้ และมากด้วยประสบการณ์ในการขาย สามารถแนะนำลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการเช่า Hosting และจดทะเบียน Domain Name

  ธิรดา คุณบัญญารักษ์

  Sales Executive

  เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้า ในการเลือกใช้บริการต่าง ของบริษัทไชโย โฮสติ้งและสามารถแนะนำลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการเช่า Hosting , เว็บสำเร็จรูป , ร้านค้าออนไลน์ และ SEO ได้เป็นอย่างดี

  กมลา เหลืองใย

  Sales Executive

   

  Online Marketing
 • จิตต์โสภิณ พลพฤกษา

  Online Marketing Specialist

  ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Social Media Marketing ใช้ Social Network ในการทำการตลาดบนสังคมออนไลน์ และการทำการตลาดผ่าน E-mail (E-mail Marketing) ซึ่งมุ่งเน้นสร้างผลกำไรให้กับองค์กร และธุรกิจต่างๆ

  อาทิตยา ภักดีใหม่

  Adwords Specialist

  วางแผนให้คำปรึกษา เพิ่มโอกาสทางการขาย โดยเห็นผลไว ต้นทุนต่ำ คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เครื่องมือของระบบ Google Adwords บริหารโฆษณาเพื่อให้โฆษณาแสดงผลบนหน้าแรกของ Google

  ปริญญารัตน์ ทิเรือง

  SEO Specialist

  วางแผนงาน จัดทำ และวิเคราะห์โครงสร้างของเว็บไซต์ของลูกค้าให้ถูกต้องตามหลักการสร้างเว็บไซต์ เพื่อการทำ SEO (Search Engine Optimization) และดูแลให้เว็บไซต์ของลูกค้าอยู่ในตำแหน่งที่ดีใน Search Engine

  Administration
 • วิภาวี ตัณฑะผลิน

  Secretary to MD

  เลขานุการผู้บริหาร ผู้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารในการบริหารจัดการงาน ของบริษัทให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายด้วยความราบรื่น และรวดเร็ว ทั้งยังเป็นผู้เชื่อมโยงให้แก่ผู้บริหาร กับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท ตลอดจนบุคคลภายนอก

  รัชนิกุล บุญโนนแต้

  Secretary to GM

  เลขานุการผู้จัดการ ผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้จัดการ ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกตลอดจนฝ่ายต่างๆให้กับบริษัท ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเพื่อให้งานบรรลุผลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์