SEO Training หลักสูตรอบรม SEO (Search Engine Optimization)

SEO Training หลักสูตรอบรม SEO (Search Engine Optimization)

chaiyo web hosting logo

SEO Training เปิดหลักสูตรอบรม SEO (Search Engine Optimization)

ปัจจุบันการทำ SEO ถือได้ว่าเป็นช่องทางการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนและแม่นยำสูงสุด สาเหตุนี้เองจึงทำให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ล้วนให้ความ สนใจ เพื่อนำใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ช่วยเหลือสังคม หรือเพื่อผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจต่างๆ อย่างแพร่หลาย ซึ่งหลักสูตรอบรม SEO Training นี้เหมาะ อย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์และผู้ที่สนใจเพื่อต้องการโปรโมทเว็บไซต์ด้วยตัวเอง ไม่ว่าคุณจะเป็น นักการตลาด หรือ นักพัฒนาเว็บไซต์รับรองว่าสิ่งที่คุณจะได้รับ ในการเรียน หลักสูตร SEO Training ในทุกครั้งคือ คุณสามารถทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับในหน้าแรกของเว็บไซต์ Search Engine,ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอย่างเปี่ยม ประสิทธิภาพด้วยตัว คุณเอง ทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่เหล่านัก SEO ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการ โปรโมทเว็บไซต์และสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรต่างๆ มาอย่างนับไม่ถ้วน นอกจากนี้คุณยังจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนนักธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้บรรยากาศแบบเป็นกันเอง สนุกคุ้มค่ากับความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับ ที่เดียวเท่านั้น

หลักสูตรการอบรม SEO (30 ชั่วโมง : เรียน 5 วัน)

 • ชั่วโมงที่ 1 - 6

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์
  • หลักการทำงานของเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลออนไลน์ (Search Engine)
  • การวางแผนการทำการตลาดออนไลน์
  • การจัดทำแผนการตลาดออนไลน์
  • ทดลองปฏิบัติจริง (Workshop)
 • ชั่วโมงที่ 7 - 12

  • ความรู้เกี่ยวกับคำสำคัญ (Key Word)
  • ปัจจัยสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์
  • ปัจจัยในการจัดอันดับเว็บไซต์
  • ความสำคัญของหน้าเว็บไซต์
  • ทดลองปฏิบัติจริง (Workshop)
 • ชั่วโมงที่ 13 - 18

  • หลักการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์
  • การปรับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์
  • ความสำคัญของเนื้อหาในเว็บไซต์
  • การปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
  • ทดลองปฏิบัติจริง (Workshop)
 • ชั่วโมงที่ 19 - 24

  • การปรับลิ้งค์ (Link) ภายในเว็บ
  • การเชื่อมโยงกับลิงค์ (Link) ภายนอกเว็บไซต์
  • การฝากลิงค์ (Link) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำการตลาดออนไลน์
  • ขั้นตอนการฝากลิงค์ (Link)
  • ทดลองปฏิบัติจริง (Workshop)
 • ชั่วโมงที่ 25 - 30

  • การติดตามผลการทำตลาดออนไลน์
  • การใช้งานเครื่องมือการติดตามผลการทำการตลาดออนไลน์ (Google Analytics)
  • การวิเคราะห์ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Google Analytics)
  • การวิเคราะห์เว็บไซต์ด้วยเครื่องมือ Google Webmaster Tools
  • ทดลองปฏิบัติจริง (Workshop)

ติดต่อสอบถามข้อมูล SEO Training ได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 02-187-0187

เบอร์แฟกซ์์ : 02-187-0188

อีเมล์ : sales@chaiyohosting.com