Hotel Chatbot เริ่มต้นเพียง 25,000 บาท / ปี

Chatbot สำหรับธุรกิจโรงแรมและห้องพัก ตัวช่วยสำหรับเจ้าของโรงแรม ตอบคำถามได้ทันใจเพิ่มยอดการจอง

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

ฟังก์ชั่นการใช้งาน

ตอบแชทอัตโนมัติ
ตอบคำถามลูกค้าได้อย่างอัตโนมัติในกล่องข้อความ Inbox ทั้งบน LINE และ Facebook ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง
จองห้องพัก
มีระบบจัดการห้องพัก แสดงห้องพักของโรงแรมและราคาห้อง แต่ละลักษณะให้ลูกค้าเลือกดู ทำให้ลูกค้าสามารถทำการจองห้องพักได้ทันที พร้อมระบบหลังบ้าน เพื่อจัดการรายละเอียดของห้องพัก แสดงสถานะการจองห้องพัก การชำระเงิน สถานะห้องพักว่าง ตามวัน-เวลาที่ต้องการ
ให้ข้อมูลโรงแรม
ให้ข้อมูลโรงแรม บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ แผนที่ตั้งของโรงแรมกับลูกค้า
เช็คโปรโมชั่น
ลูกค้าสามารถเช็คราคาห้องพักและโปรโมชั่นของโรงแรมได้ทันที มีระบบสำหรับจัดการโปรโมชั่นของทางโรงแรมที่หลากหลาย เช่น free night, last minute เป็นต้น และรองรับการปรับราคาห้องพักและค่าบริการเสริมตามความต้องการของลูกค้า
สมัครครั้งเดียวใช้ได้ทั้งสองแพลตฟอร์ม

ระบบ AI Chatbot พัฒนาภายใต้มาตรฐานสากล

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
มาตรฐาน ISO/IEC 29110
ผ่านการรับรองตามกระบวนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ตาม รูปแบบวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ มาตราฐาน ISO/IEC 29110 เลขที่ TH / IF / 29110/00032/2012
มาตรฐาน ISO/IEC 20000 (ITSMS)
ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานงานบริการทางด้าน ไอที ITSMS เลขที่ TH / 8724
มาตรฐาน CMMI Level 3
ผ่านการประเมิน มาตราฐาน CMMI-DEV Level 3 เป็นรายแรก ของไทยในปี พ.ศ. 2555