บริการให้เช่า Cloud Server


cloud sever image

Cloud Server ตอบโจทย์ทางธุรกิจ ของคุณได้อย่างไร

Cloud Server เป็นการทำงานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก โดยแบ่งชั้นการประมวลผลออกจากชั้นเก็บข้อมูล เป็นการร่วมกันทำงานของเซิร์ฟเวอร์ หลายเครื่อง ผลดีคือแม้จะมีเซิร์ฟเวอร์ใดเกิดเสียหายขึ้น ก็จะไม่มีผลกับการใช้งานของลูกค้า เพราะระบบจะสวิทช์การประมวลผลไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่น แทนโดยอัตโนมัติในทันที นั่นหมายถึงความปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรคุณนั่นเอง
ทั้งนี้เพราะถ้าหากเป็น Server ธรรมดา เมื่อเกิดความเสียหาย หรือ ความผิดพลาดกับเครื่อง Server คุณจะต้องรอช่างมาทำการซ่อมแซมให้เสร็จก่อน จึงจะเปิดให้ทำงานใหม่ได้อีกครั้ง แต่หากใช้ Cloud Server เมื่อเกิดการเสียหายกับเครื่อง Server ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ระบบจะทำการย้ายให้ไปทำงาน ในเครื่องใหม่ทันที โดยไม่ต้องรอให้เครื่องซ่อมเสร็จก่อน ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลารอ เว็บไซต์ของคุณก็จะสามารถทำงานต่อได้โดยไม่สะดุด Cloud Technology คือเทคโนโลยีสำคัญแห่งอนาคต และจะมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้น ธุรกิจใด ก็ตามที่สามารถฉกฉวยโอกาสและสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อธุรกิจของตนได้ก่อน ก็ย่อมจะสามารถสร้างความได้เปรียบ และโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ขององค์กรได้ก่อนใคร

Build Your Own Cloud Server

Cloud Computing Options

1. Some operating systems impose a cap on the amount of RAM supported. Windows Server may be good for 4 GB or higher.
2. Primary drive includes 25 GB at no additional charge (100 GB option only charged for 75 GB).
3. Additional storage will be mounted as a separate drive from primary storage.

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Custom Cloud Server

 • สามารถเลือกจำนวน CPU, RAM, และ พื้นที่การใช้งานได้
 • สั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย
 • รับประกันความเร็วของ CPU 2.0GHz (หรือสูงกว่า) ต่อ cores CPU
 • สามารถใช้งานได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสั่งซื้อ
 • คิดค่าบริการเป็นรายเดือน
 • 1000GB Bandwidth ได้รวมในราคารายเดือนแล้ว
 • SAN-base Storage เพื่อความเร็วที่เหนือกว่า
 • กู้การทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ
 • บริการช่วยเหลือตลอด 24/7

ส่วนลดในกรณีทำสัญญาระยะยาว (6 เดือน และ 12 เดือน)

 • 1. กรณีทำสัญญา 6 เดือน (ขั้นต่ำ 20,000 บาท / เดือน)

  20,000 ถึง 199,999 ลด 10%

  200,000 ถึง 499,999 ลด 15%

  500,000 ขึ้นไป ลด 20%

 • 2. กรณีทําสัญญา 12 เดือน (ขั้นต่ำ 20,000 บาท / เดือน)

  ลดเพิ่มจาก ส่วนลด ของสัญญา 6 เดือน อีก 2.5%

 • 3. กรณีที่ลูกค่าจ่ายล่วงหน้า

  ลดเพิ่มจาก ส่วนลด ของสัญญา 6 เดือน หรือ 12 เดือน อีก 2.5%

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา ได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 02-187-0187

เบอร์แฟกซ์์ : 02-187-0188

อีเมล์ : sales@chaiyohosting.com

Visa MSCard JCB UnionPay