Domain Name Registration จดโดเมนเนมฟรี

banner

บริการจดโดเมนเนม


Domain Name บริการจดโดเมนเนมฟรี Domain Name Registration ชื่อโดเมนเนมเป็นของคุณ 100% มีระบบบริหารจัดการโดเมนเนม จด Domain ด่วนก่อนโดนแย่งชื่อไปเพราะชื่อ Domain Name ไม่สามารถซ้ำกันได้ เราบริการจดโดเมนเนมราคาถูก จดโดเมนเนมได้ตลอด 24 ชม
Domain Name History | ประหวัดความเป็นมาของชื่อ โดเมน หรือ โดเมนเนม นั้น เกิดขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์สามารถเข้าถึง หรือ เรียกไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการได้ง่าย โดยใช้ชื่อที่สามารถจำได้ง่าย แทนที่จะจำตัวเลข IP Address จำนวน 16 หลัก ซึ่งยากแก่การจดจำ
Domain Name หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปค้นหาในระบบโดเมนเนม เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ โดยโดเมนเนมเป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนเว็บไซต์ระบุให้กับผู้ใช้งาน เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ หรือ บางครั้งอาจจะใช้ "ที่อยู่เว็บไซต์" (IP Address) แทนก็ได้ โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจาก IP Address นั้นยากต่อการจดจำและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องรับรู้ หรือ จดจำไอพีแอดเดรสใหม่ แต่ยังคงใช้ชื่อโดเมนเนมเดิมได้ต่อไป ชื่อโดเมนเนม เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นและถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้คิดชื่อนั้น โดยแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน เช่น ประเทศไทย ผู้รับผิดชอบ คือ "ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย หรือ Thailand Network Information Center ( THNIC) นั่นเอง"
โดเมนเนม หรือ ชื่อเว็บไซต์ คือชื่อของเว็บไซต์เช่น www.yourwebsite.com หากคุณต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ก่อนอื่นคุณต้องทำการจดโดเมนเนมก่อน (Domain Name Register) พร้อมทั้งเช่าโฮสติ้งในคราวเดียวกัน ซึ่งคุณต้องทำการเช็คชื่อโดเมนเนมก่อน ว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่า เพราะถ้าสถานะโดเมนเนมนั้นไม่ว่าง หรือ มีคนอื่นใช้ชื่อโดเมนเนมนั้นไปแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ชื่อโดเมนเนมที่คุณชอบหรืออยากใช้ ดังนั้นคุณต้องเลือกใช้ชื่อโดเมนเนมใหม่ที่สถานะยังว่างอยู่เท่านั้น บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เราพร้อมให้บริการ จดโดเมนเนมแทนคุณ เพื่อให้คุณได้ใช้ โดเมนเนม ที่คุณต้องการ เพื่อความเหมาะสมและเพื่อการสร้างโอกาสที่ดีของธุรกิจคุณ

การจดทะเบียนโดเมน นามสกุลที่ได้รับความนิยมสูงสุด

 • .com (Commercial) ใช้ทำเว็บไซต์ทั่วไป เว็บของบริษัท ห้างร้านทั่วไป รวมถึงเว็บไซต์ส่วนตัวและมีบางครั้งนำไปใช้ทำเว็บไซต์ประเภทอื่นๆ ด้วย
 • .net (Network) ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค ของคอมพิวเตอร์ หรือ เว็บไซต์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต แต่บางครั้งก็นำไปใช้ในด้านอื่นด้วย
 • .org (Organization) ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ หรือเว็บที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันมีการจดทะเบียนเพื่อใช้กับเว็บไซต์ประเภทอื่นด้วย
 • .info (Information) ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับทางด้านข้อมูลต่างๆ แต่ก็สามารถนำไปใช้ทำเว็บไซต์ประเภทอื่นๆ ได้ด้วย
 • .biz (Bussiness) ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับธุรกิจโดยทั่วไป แต่บางครั้งก็นำไปใช้ทำเว็บลักษณะอื่นด้วย

หลักในการตั้งชื่อโดเมน

 • ความยาวของชื่อ โดเมนเนม ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
 • ชื่อโดเมนเนม สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
 • ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้
 • ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อ โดเมนเนม
 • ห้ามเว้นวรรคในชื่อโดเมน

โดเมนเนมยอดนิยม

.com 450 บาท/ปี
.co.th 800 บาท/ปี
.net 450 บาท/ปี
.org 450 บาท/ปี
.info 450 บาท/ปี
.biz 450 บาท/ปี

ทำไมคุณต้อง จดโดเมนเนม Domain Name กับเรา

 • บริษัทฯ เป็นสมาชิกผู้ให้บริการ จดโดเมนเนมช่วง ของ Thnic, TUCOWS, DirectI และ Onlinnic ด้วยระบบการทำงานตาม มาตรฐานสากล คุณจึงมั่นใจได้ว่า ชื่อโดเมนเนม จะเป็นของคุณอย่างแท้จริง 100%
 • คุณสามารถแก้ไขโดเมนเนมได้ด้วยตนเอง ขผ่านระบบการจัดการบนเว็บไซต์ของ ไชโย โฮสติ้ง ที่ใช้สามารถเข้าใจ และใช้งานได้ง่าย
 • บริษัทฯ เราไม่มีการล็อกโดเมนเนม โดยท่านสามารถจะย้าย โดเมนเนม ไปอยู่กับผู้รับจดรายอื่นได้ตามต้องการ เพราะคุณเป็นเจ้าของ Domain Name 100%
 • ให้บริการรวดเร็ว ท่านสามารถใช้งาน โดเมนเนมที่จดได้ทันที หลังจากบริษัทได้รับหลักฐาน การชำระเงินแล้ว
 • จดโดเมนเนมกับเรา โดเมนเนมเป็นของคุณ 100%ได้โดเมนเนม คุณภาพ มีระบบจัดการ โดเมนเนม และโทร.มาได้ 24 ชม. จดโดเมนเนม ด่วนก่อนโดนแย่งชื่อไป

เอกสารที่ใช้ในการ จดโดเมนเนม Domain Name .th

 • จดโดเมนเนม .co.th ผู้ที่จะจดโดเมนเนม .co.th จะต้องเป็นบริษัท และชื่อโดเมนเนมต้อง สอดคล้องกับชื่อบริษัท โดเมนเนม .co.th ต้องใช้ใบรับรอง, ใบทะเบียนบริษัท หรือใบ ภพ. 20 อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
 • จดโดเมนเนม .ac.th ผู้ที่จะจดโดเมนเนม .ac.th จะต้องเป็นสถาบันการศึกษา โดเมนเนม .ac.th ต้องใช้เอกสาร จัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองสถานศึกษา ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
 • จดโดเมนเนม .in.th ผู้ที่จะจดโดเมนเนม .in.th สามารถใช้ได้กับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป โดเมนเนม .in.th สำหรับองค์กร ใช้เอกสารการจัดตั้งองค์กร ที่ออกโดยทางราชการ สำหรับบุคคลทั่วไป ใช้บัตร ประชาชนแล้วเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • จดโดเมนเนม .or.th ผู้ที่จะจดโดเมนเนม .or.th จะต้องใช้หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ

Domain Name บริการจดโดเมนเนมฟรี Domain Name Registration


โดเมนเนม / ระยะเวลา บาท / 1 ปี บาท / 2 ปี บาท / 3 ปี บาท / 4 ปี บาท / 5 ปี บาท / 6 ปี บาท / 7 ปี บาท / 8 ปี บาท / 9 ปี บาท / 10 ปี
.com 450.00 900.00 1,350.00 1,800.00 2,250.00 2,700.00 3,150.00 3,600.00 4,050.00 4,500.00
.net 450.00 900.00 1,350.00 1,800.00 2,250.00 2,700.00 3,150.00 3,600.00 4,050.00 4,500.00
.org 450.00 900.00 1,350.00 1,800.00 2,250.00 2,700.00 3,150.00 3,600.00 4,050.00 4,500.00
.name 450.00 900.00 1,350.00 1,800.00 2,250.00 2,700.00 3,150.00 3,600.00 4,050.00 4,500.00
.info 450.00 900.00 1,350.00 1,800.00 2,250.00 2,700.00 3,150.00 3,600.00 4,050.00 4,500.00
.biz 450.00 900.00 1,350.00 1,800.00 2,250.00 2,700.00 3,150.00 3,600.00 4,050.00 4,500.00
.co.th 800.00 1,500.00 2,250.00 3,000.00 3,750.00 4,321.00 5,040.00 5,761.00 6,480.00 7,200.0
.ac.th 800.00 1,500.00 2,250.00 3,000.00 3,750.00 4,321.00 5,040.00 5,761.00 6,480.00 7,200.00
.or.th 800.00 1,500.00 2,250.00 3,000.00 3,750.00 4,321.00 5,040.00 5,761.00 6,480.00 7,200.00
.go.th 800.00 1,500.00 2,250.00 3,000.00 3,750.00 4,321.00 5,040.00 5,761.00 6,480.00 7,200.00
.in.th 400.00 800.00 1,200.00 1,600.00 2,000.00 2,400.00 2,800.00 3,200.00 3,600.00 4,000.00
.eu 950.00 1,900.00 2,850.00 3,800.00 4,750.00 5,700.00 6,650.00 7,600.00 8,550.00 49,500.00
.us 950.00 1,900.00 2,850.00 3,800.00 4,750.00 5,700.00 6,650.00 7,600.00 8,550.00 49,500.00
.cn 1,950.00 3,900.00 5,850.00 7,800.00 9,750.00 11,700.00 13,650.00 15,600.00 17,550.00 19,500.00
.tv 1,950.00 3,900.00 5,850.00 7,800.00 9,750.00 11,700.00 13,650.00 15,600.00 17,550.00 19,500.00
.cc 1,550.00 3,100.00 3,100.00 6,200.00 7,750.00 9,300.00 10,850.00 12,400.00 13,950.00 15,500.00
.asia 950.00 1,900.00 2,850.00 3,800.00 4,750.00 5,700.00 6,650.00 7,600.00 8,550.00 49,500.00
.tw 1,800.00 3,600.00 4,450.00 7,200.00 9,000.00 10,800.00 12,650.00 14,400.00 16,200.00 18,000.00
.com 450.00
.net 450.00
.org 450.00
.name 450.00
.info 450.00
.biz 450.00
.co.th 800.00
.ac.th 800.00
.or.th 800.00
.go.th 800.00
.in.th 400.00
.eu 950.00
.us 950.00
.cn 1,950.00
.tv 1,950.00
.cc 1,550.00
.asia 950.00
.tw 1,800.00
.com 450.00
.net 900.00
.org 900.00
.name 900.00
.info 900.00
.biz 900.00
.co.th 1,500.00
.ac.th 1,500.00
.or.th 1,500.00
.go.th 1,500.00
.in.th 800.00
.eu 1,900.00
.us 1,900.00
.cn 3,900.00
.tv 3,900.00
.cc 3,100.00
.asia 1,900.00
.tw 3,600.00
.com 450.00
.net 1,350.00
.org 1,350.00
.name 1,350.00
.info 1,350.00
.biz 1,350.00
.co.th 2,250.00
.ac.th 2,250.00
.or.th 2,250.00
.go.th 2,250.00
.in.th 1,200.00
.eu 2,850.00
.us 2,850.00
.cn 5,850.00
.tv 5,850.00
.cc 3,100.00
.asia 2,850.00
.tw 5,450.00
.com 1,800.00
.net 1,800.00
.org 1,800.00
.name 1,800.00
.info 1,800.00
.biz 1,800.00
.co.th 3,000.00
.ac.th 3,000.00
.or.th 3,000.00
.go.th 3,000.00
.in.th 1,600.00
.eu 3,800.00
.us 3,800.00
.cn 7,800.00
.tv 7,800.00
.cc 6,200.00
.asia 3,800.00
.tw 7,200.00
.com 2,250.00
.net 2,250.00
.org 2,250.00
.name 2,250.00
.info 2,250.00
.biz 2,250.00
.co.th 3,750.00
.ac.th 3,750.00
.or.th 3,750.00
.go.th 3,750.00
.in.th 2,000.00
.eu 4,750.00
.us 4,750.00
.cn 9,750.00
.tv 9,750.00
.cc 7,750.00
.asia 4,750.00
.tw 9,000.00

สิ่งควรรู้ สำหรับการใช้งานโดเมนเนม

การจดทะเบียนโดเมนเนม

 • ควรเลือกชื่อโดเมนและทำหารตรวจสอบชื่อโดเมนเนมที่ต้องการก่อนว่าสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่
 • ควรเลือกตรวจสอบการสะกดชื่อโดเมนให้ถูกต้อง หากจดไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องทำการจดใหม่อย่างเดียวเท่านั้น
 • ควรเลือกผู้ให้บริการจดโดเมนที่น่าเชื่อถือและเชื่อถือได้ เพราะผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลโดเมนให้คุณและเป็นผู้ต่ออายุโดเมนให้เมื่อโดเมนใกล้หมดอายุ
 • เมื่อจดทะเบียนโดเมนแล้ว ชื่อต้องเป็นของคุณ 100% ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถจัดการโดเมนของคุณเองได้ ซึ่งอาจเกิดปัญหา เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมนของคุณเป็นเจ้าอื่น
 • นการจดโดเมน ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของโดเมนคือ ชื่อ นามสกุล, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ ควรกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

การตรวจสอบโดเมนเนม

 • โปรดตรวจสอบชื่อโดเมนเนม คุณสามารถที่จะตรวจสอบโดเมนเนมว่างได้ที่นี่ ตรวจสอบโดเมนเนม

การต่ออายุโดเมน (Renew Domain Name)

 • เมื่อโเมนเนมใกล้หมดอายุ จะมีอีเมลแจ้งทางเจ้าของ Domain Name ก่อนที่จะหมดอายุประมาณ 45 วัน ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของโดเมน ควรตรวจสอบอีเมลอยู่เสมอ หรือ การเลือกใช้อีเมล์สำหรับจดทะเบียนโดเมนควรเป็นอีเมลที่ใช้อยู่ประจำ เพื่อจะได้ไม่พลาดการต่ออายุโดเมน
 • การต่ออายุโดเมน ควรแจ้งไปยังผู้ให้บริการที่ดูแลให้ต่ออายุโดเมนให้
 • หากต่ออายุโดเมนไม่ทัน คุณสามารถต่ออายุได้ภายใน 45 วันหลังจากวันหมดอายุ หากเกินกว่านั้นบางโดเมนอาจถูกลบไปแล้ว ทำให้ต้องทำการจดทะเบียนโดเมนใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผู้อื่นมาซื้อ หรือ มาจดต่อไปก็ได้ ถ้าต้องการซื้อคืน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าปกติ จึงแนะนำว่า อย่าปล่อยให้โดเมนหมดอายุจะดีที่สุด

การย้ายโดเมน (Domain Name Transfer)

 • สำหรับผู้ที่ต้องการย้ายโดเมนเนม หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการดูแลสามารถทำได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
 • 1. เจ้าของ Domain ควรตรวจสอบก่อนว่า โดเมนเนมที่ต้องการย้าย ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้งานได้ ซึ่งควรทำการย้ายโดเมนเนมก่อนถึงวันหมดอายุ โดยไม่น้อยกว่า 30 วัน และชื่อโดเมนนั้นคุณเป็นเจ้าของ 100%
 • 2. ขอ Transfer Code หรือ Auth Code จากผู้ให้บริการดูแลโเมนเนมคนเดิม หรือ เจ้าของโดเมนเนมอาจเข้าระบบการจัดการเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดจองโดเมนเนมเองก็ได้
 • 3. แจ้งชื่อโดเมนเนมที่ต้องการย้าย และ Transfer Code ไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ เพื่อทำการย้ายข้อมูล
 • 4. หลังจากผู้ให้บริการรายใหม่ดำเนินการย้ายข้อมูลโดเมนให้แล้ว ทางเจ้าของโดเมนจะได้รับอีเมล์แจ้ง จากนั้นให้คลิก Approve คำขอย้ายโดเมน
 • 5. ในการดำเนินการย้ายโดเมนจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน ซึ่งการย้ายโดเมนจะทำการต่ออายุโดเมนเพิ่มอีก 1 ปี โดยอัติโนมัติ

จัดการโดเมนเนมที่จดแล้ว

 • เมื่อจดทะเบียนโดเมนเนมเรียบร้อย คุณจะได้ Username และ Password สำหรับเข้าระบบจัดการโดเมนเนม ซึ่ง โดเมนเนมจะเป็นของคุณ 100% คุณสามารถที่จะเข้าไปจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบการจัดการของเรา คุณสามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้ที่นี่ เพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลโดเมนเนมของตนเอง
Visa MSCard JCB UnionPay