Chaiyo Hosting
Management Team

banner

Management

md anupong

Anupong Kriangkrailipikorn

Managing Director, Executive Manager

ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง มีดีกรีจบปริญญาโทจากอเมริกา สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ด้วยประสบการณ์การทำงานในด้าน IT กว่า 10 ปี จึงมีความชำนาญและรอบรู้อย่างกว้างขวางในสายงานที่ทำ อีกทั้งยังเป็นนักบริหารหนุ่มที่คิดการณ์ไกล เน้นความสำเร็จของงานเป็นส่วนใหญ่ ด้วยคติที่ว่า "อยากให้ลูกค้าทุกคนได้ใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุด"
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ททท ในการเป็นผู้บรรยายหัวข้อ การทำการตลาดออนไลน์ด้วย E-Mail Marketing ในงาน "E-Marketing Day for Tourism SMEs" และปัจจุบันยังดูแลโครงการต่างๆให้กับ บริษัทเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจมากมาย ทำให้ได้รับความไว้วางใจ จากทุกหน่วยงาน ทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในด้าน Web Hosting, E-Business, E-Commerce, E-Marketing, Travel Web Technology และ System Customization and Integration Service.
gm apinya

อภิญญา แก้ววงษ์นุกูล

General Manager

เจ้าหน้าที่ผู้รอบรู้ในทีมเทคนิค คอยให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลระบบ Server ต่างๆ และระบบ Network ให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในงานที่ทำเป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังผ่านการฝึกอบรมทางด้าน Linux และ MSSQL 2008 โดยเฉพาะอีกด้วย

Supervisor

cg thitipong
hr nannapat

ฐิติพงศ์ จงขจรวงศ์

Graphic Design Supervisor

นักออกแบบทีม Graphic Design ของบริษัท ChaiyoHosting จำกัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ChaiyoReadyweb, ChaiyoReadyMarket, Instant-template และงานด้าน Computer Graphic ต่างๆ ของบริษัท มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว Adobe Photoshop , Illustrator , Dreamweaver , Flash , Firework , Action Script , HTML , CSS Style Sheet , PHP และ JavaScript

นันท์นภัส ทรัพย์ทองสกุล

HR Supervisor

IT Support

it wongsakon
it danai
it potjanee
it juthatip

วงศกร ไหมทอง

Senior IT Support

เจ้าหน้าที่ผู้รอบรู้อีกคนของ ทีมเทคนิค ที่สั่งสมประสบการณ์ ทางด้าน IT มานานหลายปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ทางด้าน การใช้งาน ติดตั้งและ อัพเกรดเวอร์ชั่นต่างๆ ของ opensource รวมถึงการปรับแต่ง component, plug in และ network สามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและจัดการการทำงานให้ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ตามความเหมาะสม ยังเคยผ่านการอบรมทางด้าน Linux มีความเชี่ยวชาญในด้าน code และ email system เกี่ยวกับ antivirus ในส่วนของ antispam และ mail spam โดยเฉพาะ

พจนีย์ เจียรผัน

Senior IT Support

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคผู้มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี ในด้านระบบจัดการทั่วไป เช่น Hosting, Domain Name และ Ready Web โดยเฉพาะในด้าน Code ASP และ PHP, Plesk และ Chaiyo Panel เนื่องจากมีประสบการณ์การทำงานทางด้าน programmer และ design มา ทำให้สามารถแนะนำการใช้งานติดตั้ง opensource และ upgrade ได้อย่างดีเยี่ยม ยังทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน อบรมลูกค้าที่ใช้งาน ร้านค้าออนไลน์และเว็บสำเร็จรูป

ดนัย พิสุทธิ์สิน

IT Support

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคผู้ให้ความดูแลลูกค้าที่ใช้บริการ Web Hosting, E-Mail Hosting คอยให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ Domain Name, Hosting และ E-Mail สามารถตั้งค่า Google Apps และ Record ต่างๆตามความต้องการของลูกค้าได้

จุฑาทิพย์ คงปั้น

IT Support

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคผู้ให้ความดูแลลูกค้าที่ใช้บริการ Web Hosting, E-Mail Hosting คอยให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ Domain Name, Hosting และ E-Mail สามารถตั้งค่า Google Apps และ Record ต่างๆตามความต้องการของลูกค้าได้

Research and Development

dev tanupol
dev napapat
dev najmi
dev warawat

ตนุพล ธรรมปฏิสนธิ์

Programmer

นักพัฒนาระบบที่มีความสามารถในการทำงานในด้านการออกแบบ พัฒนาและแก้ไขเว็บแอพพลิเคชันต่างๆ ให้ทันสมัยตามทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว โดยมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์ม .NET Framework (C#,ASP.NET)

ณปภัส เตชะอิงนันท์

Programmer

นักพัฒนาระบบต่างๆ ที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งระบบ Online Booking, Shopping Cart รวมถึงการพัฒนาเว็บแอบพลิเคชั่นต่างๆ ให้สามารถใช้งานง่าย

ณัจมี หวันสบูดิน

Programmer

วรวัฒน์ สอนจันทร์

Andriod Application Developer

นักพัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถทำงานในด้านการออกแบบ พัฒนาและแก้ไขเว็บแอพพลิเคชันต่างๆ ให้ทันสมัยตามทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว โดยมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์ม java xml

Graphic Design

cg apisit
ani suwimol

อภิสิทธิ์ จวนปลอด

Graphic Designer

เจ้าหน้าที่ Graphic Designer ที่ใส่ใจในการทำงานสร้างสรรค์ ด้วยมุมมองและกรอบความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อตอบสนองทุก ๆ ความต้องการของลูกค้า โดยการผสมผสานศิลปะและการตลาด ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการดีไซน์เทมเพลต,การออกแบบเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม หรือการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ด้วยความสามารถและความชำนาญในการใช้โปรแกรมกราฟฟิกต่าง ๆ เช่น Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, CSS Style Sheet, UI/UX และ HTML5 เป็นอย่างดี

สุวิมล เขียวสอาด

Graphic Animation Designer

ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานที่มีการผสมผสานกันระหว่างการดีไซน์กับการเคลื่อนไหว เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้รับรู้ เข้าใจง่ายและเพิ่มเสน่ห์ความน่าสนใจ โดยสื่อสารความคิดผ่านการใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator , After Effects , Premiere , Audition เพื่อถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการ

Sales Executive

sl thitaphat

ฐิตาภัสร์ เอื้อวงศ์กุล

Senior Sales Executiver

เจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือลูกค้า ในการเลือกใช้บริการต่างๆ ของบริษัทไชโย โฮสติ้ง มีความรู้ และมากด้วยประสบการณ์ในการขาย สามารถแนะนำลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการเช่า Hosting และจดทะเบียน Domain Name

Online Marketing

adw artidtaya

อาทิตยา ภักดีใหม่

Adwords Specialist

วางแผนให้คำปรึกษา เพิ่มโอกาสทางการขาย โดยเห็นผลไว ต้นทุนต่ำ คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เครื่องมือของระบบ Google Adwords บริหารโฆษณาเพื่อให้โฆษณาแสดงผลบนหน้าแรกของ Google

Administration

sc wipawee

วิภาวี ตัณฑะผลิน

Secretary to MD

เลขานุการผู้บริหาร ผู้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารในการบริหารจัดการงาน ของบริษัทให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายด้วยความราบรื่น และรวดเร็ว ทั้งยังเป็นผู้เชื่อมโยงให้แก่ผู้บริหาร กับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท ตลอดจนบุคคลภายนอก

Management

md anupong

อนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร

Managing Director, Executive Manager

ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง มีดีกรีจบปริญญาโทจากอเมริกา สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ด้วยประสบการณ์การทำงานในด้าน IT กว่า 10 ปี จึงมีความชำนาญและรอบรู้อย่างกว้างขวางในสายงานที่ทำ อีกทั้งยังเป็นนักบริหารหนุ่มที่คิดการณ์ไกล เน้นความสำเร็จของงานเป็นส่วนใหญ่ ด้วยคติที่ว่า "อยากให้ลูกค้าทุกคนได้ใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุด"
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ททท ในการเป็นผู้บรรยายหัวข้อ การทำการตลาดออนไลน์ด้วย E-Mail Marketing ในงาน "E-Marketing Day for Tourism SMEs" และปัจจุบันยังดูแลโครงการต่างๆให้กับ บริษัทเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจมากมาย ทำให้ได้รับความไว้วางใจ จากทุกหน่วยงาน ทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในด้าน Web Hosting, E-Business, E-Commerce, E-Marketing, Travel Web Technology และ System Customization and Integration Service.
gm apinya

อภิญญา แก้ววงษ์นุกูล

General Manager

เจ้าหน้าที่ผู้รอบรู้ในทีมเทคนิค คอยให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลระบบ Server ต่างๆ และระบบ Network ให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในงานที่ทำเป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังผ่านการฝึกอบรมทางด้าน Linux และ MSSQL 2008 โดยเฉพาะอีกด้วย

Supervisor

cg thitipong

ฐิติพงศ์ จงขจรวงศ์

Graphic Design Supervisor

นักออกแบบทีม Graphic Design ของบริษัท ChaiyoHosting จำกัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ChaiyoReadyweb, ChaiyoReadyMarket, Instant-template และงานด้าน Computer Graphic ต่างๆ ของบริษัท มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว Adobe Photoshop , Illustrator , Dreamweaver , Flash , Firework , Action Script , HTML , CSS Style Sheet , PHP และ JavaScript
hr nannapat

นันท์นภัส ทรัพย์ทองสกุล

HR Supervisor

IT Support

it wongsakon

วงศกร ไหมทอง

Senior IT Support

เจ้าหน้าที่ผู้รอบรู้อีกคนของ ทีมเทคนิค ที่สั่งสมประสบการณ์ ทางด้าน IT มานานหลายปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ทางด้าน การใช้งาน ติดตั้งและ อัพเกรดเวอร์ชั่นต่างๆ ของ opensource รวมถึงการปรับแต่ง component, plug in และ network สามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและจัดการการทำงานให้ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ตามความเหมาะสม ยังเคยผ่านการอบรมทางด้าน Linux มีความเชี่ยวชาญในด้าน code และ email system เกี่ยวกับ antivirus ในส่วนของ antispam และ mail spam โดยเฉพาะ
it danai

พจนีย์ เจียรผัน

Senior IT Support

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคผู้มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี ในด้านระบบจัดการทั่วไป เช่น Hosting, Domain Name และ Ready Web โดยเฉพาะในด้าน Code ASP และ PHP, Plesk และ Chaiyo Panel เนื่องจากมีประสบการณ์การทำงานทางด้าน programmer และ design มา ทำให้สามารถแนะนำการใช้งานติดตั้ง opensource และ upgrade ได้อย่างดีเยี่ยม ยังทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน อบรมลูกค้าที่ใช้งาน ร้านค้าออนไลน์และเว็บสำเร็จรูป
it potjanee

ดนัย พิสุทธิ์สิน

IT Support

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคผู้ให้ความดูแลลูกค้าที่ใช้บริการ Web Hosting, E-Mail Hosting คอยให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ Domain Name, Hosting และ E-Mail สามารถตั้งค่า Google Apps และ Record ต่างๆตามความต้องการของลูกค้าได้
it juthatip

จุฑาทิพย์ คงปั้น

IT Support

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคผู้ให้ความดูแลลูกค้าที่ใช้บริการ Web Hosting, E-Mail Hosting คอยให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ Domain Name, Hosting และ E-Mail สามารถตั้งค่า Google Apps และ Record ต่างๆตามความต้องการของลูกค้าได้

Research and Development

dev tanupol

ตนุพล ธรรมปฏิสนธิ์

Programmer

นักพัฒนาระบบที่มีความสามารถในการทำงานในด้านการออกแบบ พัฒนาและแก้ไขเว็บแอพพลิเคชันต่างๆ ให้ทันสมัยตามทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว โดยมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์ม .NET Framework (C#,ASP.NET)
dev napapat

ณปภัส เตชะอิงนันท์

Programmer

นักพัฒนาระบบต่างๆ ที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งระบบ Online Booking, Shopping Cart รวมถึงการพัฒนาเว็บแอบพลิเคชั่นต่างๆ ให้สามารถใช้งานง่าย
dev najmi

ณัจมี หวันสบูดิน

Programmer

and warawat

วรวัฒน์ สอนจันทร์

Andriod Application Developer

นักพัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถทำงานในด้านการออกแบบ พัฒนาและแก้ไขเว็บแอพพลิเคชันต่างๆ ให้ทันสมัยตามทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว โดยมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์ม java xml

Graphic Design

cg apisit

อภิสิทธิ์ จวนปลอด

Graphic Designer

เจ้าหน้าที่ Graphic Designer ที่ใส่ใจในการทำงานสร้างสรรค์ ด้วยมุมมองและกรอบความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อตอบสนองทุก ๆ ความต้องการของลูกค้า โดยการผสมผสานศิลปะและการตลาด ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการดีไซน์เทมเพลต,การออกแบบเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม หรือการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ด้วยความสามารถและความชำนาญในการใช้โปรแกรมกราฟฟิกต่าง ๆ เช่น Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, CSS Style Sheet, UI/UX และ HTML5 เป็นอย่างดี
ani suwimol

สุวิมล เขียวสอาด

Graphic Animation Designer

ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานที่มีการผสมผสานกันระหว่างการดีไซน์กับการเคลื่อนไหว เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้รับรู้ เข้าใจง่ายและเพิ่มเสน่ห์ความน่าสนใจ โดยสื่อสารความคิดผ่านการใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator , After Effects , Premiere , Audition เพื่อถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการ

Sales Executive

sl thitaphat

ฐิตาภัสร์ เอื้อวงศ์กุล

Senior Sales Executiver

เจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือลูกค้า ในการเลือกใช้บริการต่างๆ ของบริษัทไชโย โฮสติ้ง มีความรู้ และมากด้วยประสบการณ์ในการขาย สามารถแนะนำลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการเช่า Hosting และจดทะเบียน Domain Name

Online Marketing

adw artidtaya

อาทิตยา ภักดีใหม่

Adwords Specialist

วางแผนให้คำปรึกษา เพิ่มโอกาสทางการขาย โดยเห็นผลไว ต้นทุนต่ำ คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เครื่องมือของระบบ Google Adwords บริหารโฆษณาเพื่อให้โฆษณาแสดงผลบนหน้าแรกของ Google

Administration

sc wipawee

วิภาวี ตัณฑะผลิน

Secretary to MD

เลขานุการผู้บริหาร ผู้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารในการบริหารจัดการงาน ของบริษัทให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายด้วยความราบรื่น และรวดเร็ว ทั้งยังเป็นผู้เชื่อมโยงให้แก่ผู้บริหาร กับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท ตลอดจนบุคคลภายนอก
Visa MSCard JCB UnionPay