How to Pay วิธีการชำระเงิน วิธีการโอนเงิน ให้กับ บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

banner

วิธีการชำระเงิน


1. ทางธนาคารหรือ ATM ชื่อบัญชี บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
bangkok bank ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว 101 021-7-01298-8
scb bank ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 101 233-2-00004-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 101 881-2-00060-9

*** บริษัทฯ ไม่รับการโอนเงินเข้าชื่อบัญชีอื่น นอกเหนือจากชื่อบัญชีที่กล่าวข้างต้น ***

ยืนยันการชำระเงินโดยการ แฟกซ์เอกสารการชำระเงินมาที่เบอร์ 02-187-0188

2. ชำระด้วยเงินสดหรือ สั่งจ่ายด้วยเช็คขีดคร่อม

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด

3312/33-34 ชั้น 2-3 โซนเอ ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547109737

Visa MSCard JCB UnionPay