คู่มือการใช้งานเว็บโฮสติ้ง แบบออนไลน์


ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้งานต่างๆ เหล่านี้จะหมดไป ไม่ว่าจะเป็น Hosting, Windows, Linux Plan, E-mail Account , Client หรือแม้กระทั่งคู่มือการใช้งานของ Control Panel User Manual ที่พร้อมจะช่วยให้การทำงานในธุรกิจ หรือ องค์กรของคุณ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการแก้ไข โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลารอทีมช่างอีกต่อไป

Plesk Demo

Demo Plesk as a Client

User login: admin

Password: panel

Proceed to Plesk Demo

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน Hosting ทั่วไปทั้ง Windows และ Linux Plan

การเปลี่ยนรหัสผ่านของ Control Panel (English version)

การเปลี่ยนรหัสผ่านของ Subscription (English version)

การเปลี่ยน Contact Information (English version)

การเปลี่ยนรหัสผ่านของ FTP (English version)

การสร้าง Domain Alias (English version)

การใช้ File Manager (English version)

การสร้าง Password Protecting a Directory (English version)

การสร้าง Subdomain (English version)

การสร้าง Database (English version)

การสร้าง Backup (English version)

วิธีการรัน Node.js Application in Plesk (English version)

วิธีการรัน Ruby in Plesk (English version)

การเพิ่มเว็บใหม่เข้าไปในโฮสติ้ง (English version)

คู่มือการใช้งาน E-Mail Account

การสร้าง E-Mail Account (English version)

การสร้าง E-Mail Alias (English version)

การสร้าง E-Mail Forward (Redirect) (English version)

การสร้าง Autoresponder ( English version)

การใช้ Spam Filters ( English version)

Visa MSCard JCB UnionPay