ตรวจสอบรายชื่อโดเมนเนมที่คุณต้องการ


ย้ายโดเมนเนมมาที่เราได้ต่ออายุอีก 1 ปี ย้ายโดเมนเนม

 • .com 450 บาท/ปี
 • .co.th 800 บาท/ปี
 • .net 450 บาท/ปี
 • .org 450 บาท/ปี
 • .info 650 บาท/ปี
 • .biz 650 บาท/ปี
 • .ac.th 800 บาท/ปี
 • .in.th 400 บาท/ปี

บริการจดโดเมนเนม ย้ายโดเมน


Domain Name หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปค้นหาในระบบโดเมนเนม เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ โดยโดเมนเนมเป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนเว็บไซต์ระบุให้กับผู้ใช้งาน เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ หรือ บางครั้งอาจจะใช้ "ที่อยู่เว็บไซต์" (IP Address) แทนก็ได้ โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจาก IP Address นั้นยากต่อการจดจำและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องรับรู้ หรือ จดจำไอพีแอดเดรสใหม่ แต่ยังคงใช้ชื่อโดเมนเนมเดิมได้ต่อไป ชื่อโดเมนเนม เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นและถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้คิดชื่อนั้น โดยแต่ละประเทศจะมีหน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน เช่น ประเทศไทย ผู้รับผิดชอบ คือ "ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย หรือ Thailand Network Information Center ( THNIC) นั่นเอง" Domain Name บริการจดโดเมนเนม หรือย้ายโดเมนเนม (Domain Name Register) ที่สามารถเลือกชื่อโดเมนเนมเป็นของคุณ 100% มีระบบบริหารจัดการโดเมนเนม จดโดเมนด่วนก่อนโดนแย่งชื่อไปเพราะชื่อ Domain Name ไม่สามารถซ้ำกันได้ เราบริการจดโดเมนเนมราคาถูก จดโดเมนเนมได้ตลอด 24 ชม
โดเมนเนม หรือ ชื่อเว็บไซต์ คือชื่อของเว็บไซต์เช่น www.yourwebsite.com หากคุณต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ก่อนอื่นคุณต้องทำการจดโดเมนเนมก่อน (Domain Name Register) พร้อมทั้งเช่าโฮสติ้งในคราวเดียวกัน ซึ่งคุณต้องทำการเช็คชื่อโดเมนเนมก่อน ว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่า เพราะถ้าสถานะโดเมนเนมนั้นไม่ว่าง หรือ มีคนอื่นใช้ชื่อโดเมนเนมนั้นไปแล้ว คุณจะไม่สามารถใช้ชื่อโดเมนเนมที่คุณชอบหรืออยากใช้ ดังนั้นคุณต้องเลือกใช้ชื่อโดเมนเนมใหม่ที่สถานะยังว่างอยู่เท่านั้น บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เราพร้อมให้บริการ จดโดเมนเนมแทนคุณ เพื่อให้คุณได้ใช้ โดเมนเนม ที่คุณต้องการ เพื่อความเหมาะสมและเพื่อการสร้างโอกาสที่ดีของธุรกิจคุณ
Domain Name History ประหวัดความเป็นมาของชื่อ โดเมน หรือ โดเมนเนม นั้น เกิดขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์สามารถเข้าถึง หรือ เรียกไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการได้ง่าย โดยใช้ชื่อที่สามารถจำได้ง่าย แทนที่จะจำตัวเลข IP Address จำนวน 16 หลัก ซึ่งยากแก่การจดจำ

โดเมนที่ได้รับความนิยมสูงสุด

 • .com เหมาะสำหรับใช้ทำเว็บไซต์ทั่วไป เว็บของบริษัท ห้างร้านทั่วไป รวมถึงเว็บไซต์ส่วนตัวและมีบางครั้งนำไปใช้ทำเว็บไซต์ประเภทอื่นๆ ด้วย
 • .net เหมาะสำหรับใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค ของคอมพิวเตอร์ หรือ เว็บไซต์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต แต่บางครั้งก็นำไปใช้ในด้านอื่นด้วย
 • .org เหมาะสำหรับใช้ทำเว็บไซต์ขององค์กร หรือเว็บที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันมีการจดทะเบียนเพื่อใช้กับเว็บไซต์ประเภทอื่นด้วย
 • .co.th เหมาะสำหรับใช้ทำเว็บไซต์บริษัทที่ต้องการความน่าเชื่อถือเพราะการจดโดเมน .co.th ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัท
 • .in.th เหมาะสำหรับใช้ทำเว็บไซต์ทั่วไปบ่งบอกว่าอยู่ในประเทศไทย

หลักในการตั้งชื่อโดเมน

 • ความยาวของชื่อ โดเมนเนม ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
 • ชื่อโดเมนเนม สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
 • ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้
 • ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อ โดเมนเนม
 • ห้ามเว้นวรรคในชื่อโดเมน

ทำไมคุณต้อง จดโดเมนเนม Domain Name กับเรา

 • บริษัทฯ เป็นสมาชิกผู้ให้บริการ จดโดเมนเนมช่วง ของ Thnic, TUCOWS, DirectI และ Onlinnic ด้วยระบบการทำงานตาม มาตรฐานสากล คุณจึงมั่นใจได้ว่า ชื่อโดเมนเนม จะเป็นของคุณอย่างแท้จริง 100%
 • คุณสามารถแก้ไขโดเมนเนมได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบการจัดการบนเว็บไซต์ของ ไชโย โฮสติ้ง ที่ใช้สามารถเข้าใจ และใช้งานได้ง่าย
 • บริษัทฯ ไม่มีการล็อกโดเมนเนม โดยท่านสามารถจะย้าย โดเมนเนม ไปอยู่กับผู้รับจดรายอื่นได้ตามต้องการ เพราะคุณเป็นเจ้าของ Domain Name ของตัวเอง 100%
 • ให้บริการรวดเร็ว ท่านสามารถใช้งาน โดเมนเนมที่จดได้ทันที หลังจากบริษัทได้รับหลักฐาน การชำระเงินแล้ว
 • จดโดเมนเนมกับเรา โดเมนเนมเป็นของคุณ 100%ได้โดเมนเนม คุณภาพ มีระบบจัดการ โดเมนเนม และโทร.มาได้ 24 ชม. จดโดเมนเนม ด่วนก่อนโดนแย่งชื่อไป

เอกสารที่ใช้ในการ จดโดเมนเนม Domain Name .th

 • .co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย สำหรับบุคคลผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่ (1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, (2) บุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง,(3) รัฐวิสาหกิจ, (4) บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, (5) นิติบุคคลหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ สามารถแต่งตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจให้ถือครองชื่อโดเมนโดยตัวแทนต้องเป็นบุคคลตามข้อ (1) หรือ (2)
 • .ac.th หรือ .ศึกษา.ไทย สำหรับสถานศึกษาที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า
 • .in.th หรือ .ไทย สำหรับองค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย หรือบุ คคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ในส่วนบุคคลธรรมดาที่หย่อนความสามารถ เช่น ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • .or.th หรือ .องค์กร.ไทย สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิสภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชนองค์กรอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม โครงการเพื่อสังคม หรือ องค์กรระหว่างประเทศที่มีสาขา หรือตัวแทนในประเทศไทย เป็นต้น

Domain Name บริการจดโดเมนเนมฟรี Domain Name Registration


โดเมนเนม / ระยะเวลา
.com
.net
.org
.name
.info
.biz
.co.th
.ac.th
.or.th
.go.th
.in.th
.eu
.us
.cn
.tv
.cc
.asia
.tw
บาท / 1 ปี
450.00
450.00
450.00
450.00
650.00
650.00
800.00
800.00
800.00
800.00
400.00
950.00
950.00
1,950.00
1,950.00
1,550.00
950.00
1,800.00
บาท / 2 ปี
900.00
900.00
900.00
900.00
1,300.00
1,300.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
800.00
1,900.00
1,900.00
3,900.00
3,900.00
3,100.00
1,900.00
3,600.00
บาท / 3 ปี
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,950.00
1,950.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
1,200.00
2,850.00
2,850.00
5,850.00
5,850.00
3,100.00
2,850.00
4,450.00
บาท / 4 ปี
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
2,600.00
2,600.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,600.00
3,800.00
3,800.00
7,800.00
7,800.00
6,200.00
3,800.00
7,200.00
บาท / 5 ปี
2,250.00
2,250.00
2,250.00
2,250.00
3,250.00
3,250.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
2,000.00
4,750.00
4,750.00
9,750.00
9,750.00
7,750.00
4,750.00
9,000.00
บาท / 6 ปี
2,700.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
3,900.00
3,900.00
4,321.00
4,321.00
4,321.00
4,321.00
2,400.00
5,700.00
5,700.00
11,700.00
11,700.00
9,300.00
5,700.00
10,800.00
บาท / 7 ปี
3,150.00
3,150.00
3,150.00
3,150.00
4,450.00
4,450.00
5,040.00
5,040.00
5,040.00
5,040.00
2,800.00
6,650.00
6,650.00
13,650.00
13,650.00
10,850.00
6,650.00
12,650.00
บาท / 8 ปี
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
5,200.00
5,200.00
5,761.00
5,761.00
5,761.00
5,761.00
3,200.00
7,600.00
7,600.00
15,600.00
15,600.00
12,400.00
7,600.00
14,400.00
บาท / 9 ปี
4,050.00
4,050.00
4,050.00
4,050.00
5,850.00
5,850.00
6,480.00
6,480.00
6,480.00
6,480.00
3,600.00
8,550.00
8,550.00
17,550.00
17,550.00
13,950.00
8,550.00
16,200.00
บาท / 10 ปี
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
6,500.00
6,500.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
4,000.00
9,500.00
9,500.00
19,500.00
9,500.00
15,500.00
4,950.00
18,000.00

จดโดเมนยังไง สิ่งควรรู้ สำหรับการใช้งานโดเมนเนม

การจดทะเบียนโดเมนเนม

 • ควรเลือกชื่อโดเมนและทำหารตรวจสอบชื่อโดเมนเนมที่ต้องการก่อนว่าสามารถจดทะเบียนได้หรือไม่
 • ควรเลือกตรวจสอบการสะกดชื่อโดเมนให้ถูกต้อง หากจดไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องทำการจดใหม่อย่างเดียวเท่านั้น
 • ควรเลือกผู้ให้บริการจดโดเมนที่น่าเชื่อถือและเชื่อถือได้ เพราะผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลโดเมนให้คุณและเป็นผู้ต่ออายุโดเมนให้เมื่อโดเมนใกล้หมดอายุ
 • เมื่อจดทะเบียนโดเมนแล้ว ชื่อต้องเป็นของคุณ 100% ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถจัดการโดเมนของคุณเองได้ ซึ่งอาจเกิดปัญหา เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมนของคุณเป็นเจ้าอื่น
 • นการจดโดเมน ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของโดเมนคือ ชื่อ นามสกุล, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ ควรกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

การตรวจสอบโดเมนเนม

 • โปรดตรวจสอบชื่อโดเมนเนม คุณสามารถที่จะตรวจสอบโดเมนเนมว่างได้ที่นี่ ตรวจสอบโดเมนเนม

การต่ออายุโดเมน (Renew Domain Name)

 • เมื่อโเมนเนมใกล้หมดอายุ จะมีอีเมลแจ้งทางเจ้าของ Domain Name ก่อนที่จะหมดอายุประมาณ 45 วัน ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของโดเมน ควรตรวจสอบอีเมลอยู่เสมอ หรือ การเลือกใช้อีเมล์สำหรับจดทะเบียนโดเมนควรเป็นอีเมลที่ใช้อยู่ประจำ เพื่อจะได้ไม่พลาดการต่ออายุโดเมน
 • การต่ออายุโดเมน ควรแจ้งไปยังผู้ให้บริการที่ดูแลให้ต่ออายุโดเมนให้
 • หากต่ออายุโดเมนไม่ทัน คุณสามารถต่ออายุได้ภายใน 30 วันหลังจากวันหมดอายุ หากเกินกว่านั้นบางโดเมนอาจถูกลบไปแล้ว ทำให้ต้องทำการจดทะเบียนโดเมนใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผู้อื่นมาซื้อ หรือ มาจดต่อไปก็ได้ ถ้าต้องการซื้อคืน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าปกติ จึงแนะนำว่า อย่าปล่อยให้โดเมนหมดอายุจะดีที่สุด

การย้ายโดเมน (Domain Name Transfer)

 • สำหรับผู้ที่ต้องการย้ายโดเมนเนม หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการดูแลสามารถทำได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
 • 1. เจ้าของ Domain Name ควรตรวจสอบก่อนว่า โดเมนเนมที่ต้องการย้าย ยังไม่หมดอายุ สามารถใช้งานได้ ซึ่งควรทำการย้ายโดเมนเนมก่อนถึงวันหมดอายุ โดยไม่น้อยกว่า 30 วัน และชื่อโดเมนนั้นคุณเป็นเจ้าของ 100%
 • 2. ขอ Transfer Code หรือ Auth Code จากผู้ให้บริการดูแลโเมนเนมคนเดิม หรือ เจ้าของโดเมนเนมอาจเข้าระบบการจัดการเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดจองโดเมนเนมเองก็ได้
 • 3. แจ้งชื่อโดเมนเนมที่ต้องการย้าย และ Transfer Code ไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ เพื่อทำการย้ายข้อมูล
 • 4. หลังจากผู้ให้บริการรายใหม่ดำเนินการย้ายข้อมูลโดเมนให้แล้ว ทางเจ้าของโดเมนจะได้รับอีเมล์แจ้ง จากนั้นให้คลิก Approve คำขอย้ายโดเมน
 • 5. ในการดำเนินการย้ายโดเมนจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน ซึ่งการย้ายโดเมนจะทำการต่ออายุโดเมนเพิ่มอีก 1 ปี โดยอัติโนมัติ

จัดการโดเมนเนมที่จดแล้ว

 • เมื่อจดทะเบียนโดเมนเนมเรียบร้อย คุณจะได้ Username และ Password สำหรับเข้าระบบจัดการโดเมนเนม ซึ่ง โดเมนเนมจะเป็นของคุณ 100% คุณสามารถที่จะเข้าไปจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบการจัดการของเรา คุณสามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้ที่นี่ เพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลโดเมนเนมของตนเอง
Visa MSCard JCB UnionPay