Run Next.js โฮส ไทย บนเซิร์ฟเวอร์ ไชโย โฮสติ้ง

banner

Next.js Hosting


react image
Next.js Framework ได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาใช้สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ หรือเว็บแอพพลิเคชั่นมากมาย โดยการใช้ React ซึ่งสามารถ Setup และ Config ให้เราได้เกือบทุกอย่าง ช่วยลดระยะเวลาในการเขียนเว็บได้สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาต่างๆ เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการทำ SEO และการขึ้นโปรเจ็ค ดังนั้นแล้วนักพัฒนาเว็บไซต์หรือเว็บแอพพลิเคชั่น ควรที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน Next.js เพราะจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นในการพัฒนาได้

Next.js คือ อะไร

Next.js คือ Framework ใช้สำหรับการสร้างเว็บไซต์ หรือเว็บแอพพลิเคชั่น ที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีความยืดหยุ่น สามารถปรับแต่งได้อย่างมาก และเป็น React Web Framework คล้ายๆ กับ Create React App ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเขียนเว็บไซต์ เนื่องจากสามารถทำการ Setup และ Config ทุกส่วนให้เราได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และยังช่วยเรื่อง Server Side Rendering คือการช่วยประมวลผลเว็บไซต์ พร้อมกับข้อมูลของ JavaScript บนฝั่งของ Server นั่นเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้ JavaScript ในฝั่งของ Client ทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยส่งข้อมูลให้กับ Bot ของ Google เป็นส่วนช่วยในการทำ SEO (Search Engine Optimazation) ให้เว็บไซต์สามารถติดอันดับในผลการค้นหาของ Google ได้ด้วย
เซิร์ฟเวอร์ของไชโยโฮสติ้งรองรับการใช้งาน Framework Next.js โดยสามารถทำการ Deploy Application ผ่านระบบการจัดการโฮสติ้ง (Hosting Control Panel) ได้

ขั้นตอนการ Deploy Application ที่พัฒนาด้วย Next.js ผ่านระบบจัดการโฮสติ้ง Plesk


1.หลังจากล็อคอินเข้าระบบ Plesk ให้เข้าไปที่เมนู Node.JS

2.ในหน้าของ Node.JS กดปุ่ม Enable Node.JS

3.ให้ทำการอัพโหลด App ขึ้นไปยัง Server ผ่านโปรแกรม FTP จากนั้นให้ตั้งค่าไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการเรียกใช้งาน App

3.1 Document Root ให้เลือกไปยังโฟลเดอร์ App ที่อัพโหลดขึ้นมา

3.2 Application Mode ให้ปรับเป็น Development

3.3 Application Root ให้เลือกไปยังโฟลเดอร์ App ที่อัพโหลดขึ้นมา

3.4 Application Startup File ให้เลือกไปยังไฟล์ Startup ของ App

3.5 จากนั้นให้คลิ๊ก NMP install เพื่อติดตั้ง App

4. เมื่อเข้าใช้งานเว็บจาก URL ระบบจะทำการเรียก App มาแสดงผลที่หน้าแรกตัวอย่างเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Next.js และใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ ของไชโยโฮสติ้ง https://www.automobile.in.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม NextJS Hosting ได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 02-187-0187

เบอร์แฟกซ์์ : 02-187-0188

อีเมล์ : sales@chaiyohosting.com

Visa MSCard JCB UnionPay